Aktualizováno! Mimořádné upozornění rektora SU k ubytování na kolejích

  • Daniel Martínek
  • 13.04.2021
Mimořádné upozornění rektora Slezské univerzity: ubytování na kolejích pro období od 12. 4. 2021.

Usnesením vlády č. 10200 ze dne 12. 10. 2020, a v návaznosti na usnesení vlády č. 1112 ze dne 30. 10. 2020, č. 1191 ze dne 16. 11. 2020, č. 1197, č. 1198 a č. 1199 ze dne 20. 11. 2020, č. 1263 ze dne 30. 11. 2020, č. 1335 ze dne 14. 12. 2020, č. 1377 ze dne 23. 12. 2020, č. 13 ze dne 7. 1. 2021, č. 56 ze dne 22. 1. 2021, č. 129 ze dne 14. 2. 2021, č. 200 ze dne 26. 2. 2021, č. 300 ze dne 18. března 2021, č. 315 ze dne 26. března 2021 a mimořádné opatření MZ ČR Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, se vysokým školám zakazuje od 12. dubna 2021 do odvolání poskytovat ubytování studentům, kteří mají na území ČR jiné bydliště.

Výjimky pro uvedené období tvoří studenti, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1. dle mimořádného opatření MZ ČR Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021.

Jsou to studenti, na které se vztahuje:

  • výjimka pro klinickou a praktickou výuku a praxi ve studijních programech: všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a další zdravotnické studijní programy,
  • výjimka pro pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  • výjimka pro účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Další informace budou studentům ubytovaným na kolejích Slezské univerzity v Opavě a Karviné sděleny příslušnou správou kolejí.

 

Doplňující informace k omezení provozu kolejí dle usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020.

Pokud je vysokoškolská kolej pro studenta bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole doloží prohlášením, může zůstat ubytován na kolejích. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.

Pokud jsou na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), mohou na kolejích zůstat ubytovaní za účelem výkonu práce.

MŠMT nicméně doporučuje, pokud je to možné, vrátit se domů a omezit své sociální kontakty. Pokud mají někteří studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování takových studentů na covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Pokud se student nechává testovat na covid-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, předpokládáme, že zůstane do doby získání výsledku testu na koleji. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student na koleji v karanténě/izolaci.