Aktualizováno! Mimořádné upozornění rektora SU k ubytování na kolejích

  • Radim Šlezingr
  • 16.10.2020
Mimořádné upozornění rektora Slezské univerzity: ubytování na kolejích v termínech od 14. 10. do 1. 11. 2020.

Usnesením vlády č. 10200 ze dne 12. 10. 2020 se vysokým školám zakazuje od 14. 10. do 1. 11. (včetně) poskytovat ubytování studentům, kteří mají na území ČR jiné bydliště.

Výjimky tvoří studenti, jímž byla vládou dle příslušných zákonů uložena pracovní povinnost a studenti, kteří se účastní klinické či praktické výuky.

Další informace budou studentům ubytovaným na kolejích Slezské univerzity v Opavě a Karviné sděleny příslušnou správou kolejí.


Dodatečné upřesnění MŠMT

Usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. října 2020 omezuje také provoz ubytování na vysokoškolských kolejích.

  • výjimku mají studenti, kterým byla uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,
  • výjimku mají studenti studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, kteří se účastní klinické a praktické výuky a praxe, a studenti vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách,
  • výjimku mají studenti, kterým byla uložena pracovní povinnost.

 

Doplňující informace k omezení provozu kolejí dle usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020.

Pokud je vysokoškolská kolej pro studenta bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole doloží prohlášením, může zůstat ubytován na kolejích. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.

Pokud jsou na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), mohou na kolejích zůstat ubytovaní za účelem výkonu práce.

MŠMT nicméně doporučuje, pokud je to možné, vrátit se domů a omezit své sociální kontakty. Pokud mají někteří studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování takových studentů na covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Pokud se student nechává testovat na covid-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, předpokládáme, že zůstane do doby získání výsledku testu na koleji. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student na koleji v karanténě/izolaci.