Rektor vyzývá: stáhněte si aplikaci eRouška a používejte zdravý rozum

  • Petr Korviny
  • 29.09.2020
Nervózní „koronavirové“ jaro vystřídalo uvolněnější léto, za které nám podzim nyní vystavuje účet. A v České republice máme takový folklór, že na všechno nadáváme: buď nám pravidla scházejí, nebo jsou přísná a je jich moc. A co k tomu radí rektor naší univerzity doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D? To, čím se řídí sám: Nepanikařit, používat zdravý rozum a stáhnout si aplikaci eRouška.

Karin Martínková

Slezská univerzita vytvořila základní pravidla, jimiž její vedení nastavilo rámec protiepidemických opatření pro zbrzdění šíření koronaviru. Tento rámec pomáhá vedením jednotlivých součástí naší univerzity stanovit pro svou fakultu či vysokoškolský ústav další konkrétní pravidla chování a jednání, která mohou být podle aktuální situace i přísnější, než jsou ta nastavená příslušným opatřením rektora. Všechna tato pravidla však berou za své v případě vydání zvláštních opatření, pokud je vydá Krajská hygienická stanice v Ostravě nebo Ministerstvo zdravotnictví ČR nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiná relevantní autorita. Tato nadřazená pravidla se následně promítnou do opatření vydávanými vedoucími součástí a budou dostupná na fakultních webových stránkách. Webové celouniverzitní stránky pak budou zobrazovat průběžně aktualizovaný oficiální koronavirový semafor, který bude pro univerzitu v souladu s příslušným Rozhodnutím rektora indikovat další postup.

Slezská univerzita také dokončuje přípravu zavedení nové funkcionality v interním informačním systému. Tato funkcionalita studentům umožní komfortním způsobem jednak splnění povinnosti oznámení případné covid-19 pozitivity, jednak zajistí evidenci pohybu studentů po univerzitních budovách pro potřeby případného následného trasování kontaktů. Tato evidence se bude vyplňovat jedenkrát denně, kdy student na pár kliků označí budovy, ve kterých se toho dne pohyboval. Sloužit bude jen pro účely případného dohledání kontaktů a předání informací krajské hygienické stanici a nebude nahrazovat prezenci na výukových aktivitách.

Rektor Slezské univerzity doc. Tuleja nabádá k rozvaze a kritickému myšlení, jež by mělo být vlastní zejména univerzitním studentům a pracovníkům. Dále doporučuje stažení verze 2.0 aplikace eRouška, jež ve srovnání s první verzí prošla mnohými vylepšeními a může včas a anonymně upozornit své uživatele na rizikové setkání s nakaženým. „Přeji všem našim studentům a zaměstnancům dobrou mysl a optimismus do nadcházejících dnů. Toto období nebude ani lehké, ani jednoduché. Přesto jsem přesvědčen o tom, že díky zkušenostem z letošního jara všichni chápeme, že se omezení, jimž pravděpodobně budeme muset čelit, dají zvládnout. Sledujte univerzitní a fakultní webové stránky a Informační systém Slezské univerzity, tj. zdroje, na kterých budeme zveřejňovat aktuální informace. Současně Vás také prosím o trpělivost, protože mnohá z opatření relevantních orgánů nepřicházejí na univerzitu v předstihu, ale dozvídáme se je spolu s veřejností až z oficiálních vyhlášení. Dopřejte nám proto čas na jejich zpracování,“ dodává rektor. 

Rektor Slezské univerzity doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D Rektor Slezské univerzity doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D