Aktuální barvy univerzitního semaforu

  • Daniel Martínek
  • 09.11.2020
Obecná pravidla vydaná o zavedení protiepidemických opatření vydává Krajská hygienická stanice v Ostravě nebo Ministerstvo zdravotnictví ČR nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiná relevantní autorita. Tato vyšší pravidla se následně promítnou do opatření vydávaných vedoucími součástí.


Aktuální barvy

Pro okres Opava: červená (platná epidemiologická opatření)

Pro okres Karviná: červená (platná epidemiologická opatření)


Sledujte speciální stránku k aktuálně přijatým protiepidemickým opatřením na Slezské univerzitě, a také weby Slezské univerzity a součástí, na kterých budou vedoucí součástí zveřejňovat informace o přijatých provozních a hygienických opatřeních.