Výzva k vyplnění dotazníku „Studium a COVID-19“

  • Daniel Martínek
  • 09.06.2020
Milé studentky, milí studenti, situace, kterou v posledních měsících prožíváme, je bezesporu neobvyklá. Vaše odpovědi na několik otázek by mohly přispět k hlubšímu poznání toho, jakým způsobem ovlivnilo zrušení přímé výuky prožívání studentů vysokých škol ve studijním i osobním rozměru. Prosíme vás o věnování následujícím otázkám několika minut ze svého programu. Za ochotu podělit se s námi o Vaše názory a postoje děkujeme.

Dotazník pro vyplnění bude k dispozici do konce června na adrese: https://studium-a-covid-19-2.vyplnto.cz/

Dotazník je určen výhradně vysokoškolským studentům prezenční i kombinované formy studia včetně studentů postgraduálních.

 

Ivo Jirásek & Viktor Pacholík

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Ústav školní pedagogiky