Atypická vernisáž v atypické době

  • Daniel Martínek
  • 07.05.2020
Pod širým nebem, v bezpečnostních rozestupech a bez obvyklého přípitku se ve středu 6. května 2020 v sadech Svobody v Opavě uskutečnila vernisáž fotograficko-sociálního projektu „Životy pod rouškou“. Svůj pohled na současnou dobu prostřednictvím fotografií na ní představili oba autoři projektu, fotografové z univerzitního Institutu tvůrčí fotografie: současný student Ivo Žídek a absolvent Jan Langer. Přenést původní projekt reportáže pro zpravodajský web ČT24 do podoby outdoorové výstavy pro Opavany pomohli domovský Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Opavská kulturní organizace a Slezská univerzita, jejíž rektor doc. Pavel Tuleja nad výstavou převzal i osobní záštitu.
Oba autory a jejich projekt – „artefakt na hraně sociálního dokumentu“ – představil charizmatický mistr slov, sociolog doc. Siostrzonek (pedagog ITF). Popsal také, že oba autoři koncipovali projekt jako soubor dvaceti osmi fotografických diptychů s doprovodným textem respondentů náhodně vybraného vzorku obyvatel republiky bez ohledu na věk, pohlaví, profesi atd. V rozhovorech lidé odkryli svá soukromí, vyjadřují se k současné situaci a prozrazují, jakým způsobem jim nová a neobvyklá situace změnila život i práci. Autorům šlo o zachycení současné nálady ve společnosti a zaznamenání změn v reálném životě obyčejných lidí, našich sousedů, prostřednictvím jejich autentických výpovědí.  Portréty navíc doplňují odosobněné snímky samotných roušek a ochranných prostředků jakožto fenoménu doby, který se stal nedílnou součástí každodenního života Čechů v karanténě. Jan Langer, u něhož doc. Siostrzonek připomněl úspěšný dřívější cyklus Století Češi, fotografoval lidi v Opavě, Ivo Žídek v Praze.

V obou zmíněných městech, ale například také i v Bratislavě či Katovicích, si jejich obyvatelé budou moci výstavu pod širým nebem postupně prohlédnout. V Opavě tak bude možné učinit až do 5. července 2020. Projít se rozkvetlým parkem a zastavit se u fotografií a příběhů lidí s osobními výpověďmi, jak právě je – v tom dobrém i v tom zlém – zasáhla „doba koronavirová“ v životech, stojí určitě za to. Protože je dobré si uvědomit, že v tom nejsme sami. A zamyslet se nad slovy doc. Siostrzonka, že „současná krize může být i příležitostí. Epidemie se stala obecnou výzvou k pokoře s upozorněním, že nic není v životě samozřejmé a věčné, že jako lidské bytosti nejsme všemohoucí. Je to důrazná výzva ke změně myšlení a konání jednotlivce i společnosti.“


Jak se uskutečnilo zahájení výstavy, se můžete podívat v reportáži televize Polar.

Ke zhlédnutí ojedinělé výstavy zvou i reportáže České televize:

Události v regionech (regionální vysílání Ostrava), 6. 5. 2020

Web ČT24 - Portréty cyklu Životy pod rouškou mají svoji výstavu v parku uprostřed Opavy

Web ČT24 - Životy pod rouškou. Unikátní projekt odhaluje trápení i radosti Čechů v čase karantényAutoři fotografií: MgA. Mgr. Ondřej Durczak a MgA. David Macháč.