Pečujte o své duševní zdraví v době koronaviru!

  • Radim Šlezingr
  • 13.04.2021
Život v době koronaviru je náročný na psychiku. Mimořádná doba klade mimořádné psychické nároky na každého z nás, přinesla do našich životů mnoho změn, proto bychom neměli zapomínat na duševní hygienu. Nástroj, jak dokážeme posilovat svou odolnost a pečovat o sebe, přináší inciativa opatruj.se. Vyvinuli ji a zaštiťují odborníci z Národního ústavu duševního zdraví za odborného přispění a garance Ministerstva zdravotnictví, psychologických pracovišť Ministerstva vnitra, Armády ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, pacientské organizace Nevypusť duši a dalších odborníků.

Autor: Radim Šlezingr

Iniciativa opatruj.se nabízí nástroj, jak posilovat svou odolnost a pečovat o sebe. Upozorňuje na heslo 3P: Posiluj svoji psychickou odolnost, Pečuj o své duševní zdraví, Pomáhej sobě i ostatním. Na webu www.opatruj.se můžete zjistit, jak to udělat.

„V souvislosti se současnou mimořádnou dobou pociťuje mnoho lidí mimořádné psychické nároky. Tyto nároky je možné dobře zvládnout. Ačkoli nemůžeme změnit některé tíživé aspekty současné situace, můžeme zlepšit způsob, jakým na ně reagovat a jaký dopad mají na naši psychiku,“ vysvětlují autoři webu. Na něm shromáždili odkazy a zdroje týkající se duševního zdraví, specifické kontakty, tipy jak na psychosociální podporu v době pandemie i po ní a některé techniky péče o duševní zdraví a pohodu. Tyto stránky přináší na výzkumech založené informace o tom, co funguje.

Zjistíte, že mnoho věcí pro sebe již děláte a najdete možná další, které si budete chtít osvojit. Můžete začít jedním z on-line testů, nebo se rovnou podívat na část Duševní zdraví a dozvědět se víc o pojmech, se kterými se často setkáváme, když mluvíme o duševním zdraví a nemoci. V sekci Péče o sebe zjistíte, že o duševní pohodu se dá pečovat všelijak. Můžete si vybrat, co by mohlo pomoci právě vám. Pomoc se může hodit nejen vám, ale i vašim blízkým. Jak poznáte, že už je vhodné vyhledat odbornou pomoc a jak se v takových situacích zachovat? Najdete zde také, na koho se případně obrátit.