Jak jsou na tom studijní programy turismu, gastronomie a hotelnictví v covidovém období?

  • Radim Šlezingr
  • 10.02.2021
Co se děje kolem nás bychom ještě před rokem vůbec neočekávali. Každý si zřejmě dovede představit, že obory zabývající se cestovním ruchem a hotelnictvím právě teď neprožívají nejlepší časy. Turismus, gastronomie, ekonomika a aktivity s tím spojené však tvoří nedílnou součást nabídky studijních programů Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity, ale jak si v této době obory opravdu stojí?

Autor: Eva Gladkovová – studentská redakce Slezské univerzity

„Počet pracovních míst v současné koronavirové krizi v cestovním ruchu u nás i v zahraničí klesá. Cestovní ruch však bude existovat i nadále, ale s určitými změnami, které budou vycházet z empirie podniků cestovního ruchu získaných v období pandemie. Řada těchto podniků ukončí podnikatelskou činnost nebo změní majitele, ale mohou vzniknout i nové podniky, schopné flexibilně reagovat na změny a přizpůsobit se novým podmínkám,“ říká doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., pedagožka Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, o vlivu koronaviru na studium hotelnictví a cestovního ruchu pro Media.monitora.cz a pokračuje: „Předpokládá se, že v budoucnu bude počet pracovních míst nižší, přesto se domníváme, že práce v cestovním ruchu neztratí na atraktivnosti a zájem o studium cestovního ruchu potrvá i z důvodu uplatnitelnosti nejenom u nás, ale i v zahraničí. Pokud si studenti uvědomí, že to může být pro ně nová příležitost a výzva, tak na studium cestovního ruchu nezanevřou a budou ho považovat za vhodnou příležitost k uplatnění se na trhu práce doma nebo v zahraničí.“

Ilustrační snímek, zdroj: fotobanka SU Ilustrační snímek, zdroj: fotobanka SU


A právě spolupráce se zahraničím je to, na čem se vyplatí pracovat i v nesnadných dobách. Poprvé se v Praze 1. prosince otevřely dveře islandského honorárního konzulátu, jehož jedinou konzulkou a oficiální zástupkyní země na území ČR se stala pedagožka Slezské univerzity v Opavě JUDr. Klára Dvořáková, která pro Deník N uvedla: „Stejně jako Češi milují Island, Islanďané milují Prahu a život v České republice. Jen v Praze působí několik úspěšných islandských podnikatelů. Pro české občany můžeme zprostředkovat obchodní kontakty na Islandu, ale také najít partnery pro žadatele o podporu z fondů Evropského sdružení volného obchodu ESVO. Umíme samozřejmě poradit i ohledně aktuálních podmínek cestování na Island.“ Klára Dvořáková zastává názor, že Island je technologicky a ekonomicky velmi vyvinutá země, jejíž vztahy s Českou republikou, v obchodní i kulturní sféře, by konzulát měl podporovat a rozvíjet. 

Ilustrační snímek, zdroj: fotobanka SU Ilustrační snímek, zdroj: fotobanka SU


Distanční práce a výuka pro některé z nás představuje nezbytnou nutnost k překonání koronavirové krize. Jak to ale může vypadat, když se nutné zlo promění v zajímavé možnosti? On-line výuka je podporovaná nezávislými univerzitami z celého světa a docentka Pellešová předpokládá, že právě díky časové flexibilitě, funkci nahrávání přednášek a častějším konzultacím by část výuky mohla v distanční podobě zůstat i do budoucna. On-line svět hraje důležitou roli i prostřednictvím snadnější spolupráce s profesory z partnerských zahraničních univerzit a mohutného využití přednášek expertů z praxe. Dle Pavlíny Pellešové a jejích kolegů z oboru ale zůstává otázkou, zda taková forma výuky bude mít stejný vzdělávací efekt jako výuka „naživo“.

Studijní programy Obchodně podnikatelské fakulty reagují na potřeby trhu nejen díky novým akreditacím. Docentka Pellešová očekává i přizpůsobení stávajícím podmínkám u jednotlivých předmětů v rámci nabízených programů.

Zaujal vás tento článek? Cestovní ruch a turismus u nás můžete studovat na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Více informací o oboru, který lze studovat prezenční formou v bakalářském stupni studia najdete ZDE.

Nový obrázek