Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v Opavě pořádá v rámci Edukačního centra bezplatné kurzy poradenství pro širokou veřejnost

  • Petr Korviny
  • 01.10.2018

Od října do prosince pořádá Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v Opavě v rámci Edukačního centra bezplatné kurzy poradenství pro širokou veřejnost

V říjnu proběhne setkání ve středu 10. října s odborným garantem Mgr. Jiřinou Hosákovou, Ph.D. a v pondělí 15. října s doc. PhDr. Yvettou Vrublovou, Ph.D. a Mgr. Lucií Mráčkovou. Obě akce se uskuteční v době od 15.30 do 17.30 v budově Fakulty veřejných politik na Bezručově náměstí 14.

Z důvodu omezené kapacity míst je však potřeba se na jednotlivá poradenství předem přihlásit. Přihlášky přijímá a bližší informace vám poskytne Veronika Slováček Hagenová na e-mailu: veronika.slovacek@fvp.slu.cz či telefonu 553 684 164. Termíny dalších setkání budou v předstihu zveřejněny v Turistickém informačním centru a na webu https://www.slu.cz/fvp/cz/uoedukacnicentrum?lid=343.