Edukační centrum Ústavu ošetřovatelství pořádá poradenství pro veřejnost

  • Martina Vaculíková
  • 09.10.2018

V rámci Edukačního centra pořádá Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v Opavě kurzy poradenství pro širokou veřejnost. Od října do prosince 2018 je možné navštívit bezplatné kurzy poradenství zaměřené na pečování o nemocného s psychózou v domácím prostředí; prevenci rakoviny prsu, děložního čípku, varlat;  sebeobsluhu a ergoterapii handicapovaných;  základní kardiopulmonální resuscitaci; kardiovaskulární prevenci; nebo měření základních životních funkcí (tlaku, pulzu, dechu) v podmínkách domácího prostředí. Přesné datum a místo konání jednotlivých poradenství budou s předstihem zveřejněny v Turistickém informačním centru města Opavy a na webové stránce: http://www.slu.cz/fvp/cz/uo/edukacni-centrum.

V říjnu se setkáme dvakrát, pokaždé v budově Fakulty veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14. První poradenství pro veřejnost se uskuteční na téma Pečování o nemocného s psychózou v domácím prostředí pod vedením odborného garanta tématu Mgr. Jiřiny Hosákové, Ph.D. dne 10. 10. 2018 v čase 15:30–17:30. Podruhé se sejdeme dne 15. 10. 2018 v čase 15:30–17:30, kdy pro Vás bude připraveno poradenství na téma Prevence rakoviny prsu, děložního čípku, varlat - aneb co můžu pro sebe udělat a proč je důležité přijít včas pod vedením odborných garantů tématu doc. PhDr. Yvetty Vrublové, Ph.D. a Mgr. Lucie Mráčkové.

Na jednotlivá poradenství je potřeba se předem přihlásit z důvodu omezené kapacity míst.

Přihlášky přijímá a bližší informace Vám poskytne Mgr. Veronika Slováček Hagenová, email: veronika.slovacek@fvp.slu.cz , tel. č. +420 553 684 164

Těšíme se na setkání s Vámi!