• Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 13.05.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Den prevence v OC Breda & Weinstein

Oblíbená akce, kterou tradičně pro širokou veřejnost připravuje Fakulta veřejných politik v Opavě, proběhne 16. června od 10:00 do 17:00 v univerzitním centru UniPoint v OC Breda & Weinstein (1. patro vedle Krevního centra).
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 13.05.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zpráva o výzkumné stáži hostujícího odborníka ze zahraničí na naší fakultě

V období od 1.2. – 30.4.2022 působila na FVP v rámci výzkumné stáže hostujícího odborníka na pozici Senior Researcher paní dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD. Stáž byla realizována v rámci projektu „Podpora mezinárodních mobilit na Slezské univerzitě v Opavě II“, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017871.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 09.05.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Mezinárodní workshop v rámci projektu "Studenti - Studentům 2022"

Ve dnech 27.–29.4.2022 hostil Ústav pedagogických a psychologických věd FVP mezinárodní workshop realizovaný v rámci výzkumno-didaktického projektu „Studenti – Studentům 2022“, jehož nositelem je Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 06.05.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

1. ročník Slezských dentálních dnů

V pátek 20. května 2022 se na naší fakultě uskuteční 1. ročník Slezských dentálních dnů.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 22.04.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Celoživotní vzdělávání pro všeobecné sestry přímo v nemocnici

Nemocnice Karviná - Ráj ve spolupráci s Fakultou veřejných politik v Opavě a Moravskoslezským krajem začne jako jediná v republice v rámci celoživotního vzdělávání vyučovat všeobecné sestry přímo v nemocnici. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je přivést atraktivní vysokoškolský studijní program do Karviné, a zamezit tak odchodu studentů z této části Moravskoslezského kraje za studiem a prací mimo region.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 14.04.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výstava představí Ukrajinu – zemi kontrastů

Výstava zachycující svobodnou Ukrajinu, kouzelnou zemi mnoha možností, bohatství i bídy v době jejího rozkvětu a rozvoje mezi léty 2010 až 2020, bude ke zhlédnutí pro širokou veřejnost v OC Breda & Weinstein od 28. dubna do 20. května. Připraven je i zajímavý doprovodný program.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 08.04.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Květnové Moderní výzvy lidstva s Jaroslavem Kmentou, POZOR ZMĚNA MÍSTA!

Novinář, spisovatel a nakladatel Jaroslav Kmenta bude 12. května od 11:00 hostem cyklu Moderní výzvy lidstva, který tradičně proběhne NETRADIČNĚ v kostele svatých Janů v Opavě. Akce je určena pro studenty středních a vysokých škol i širokou veřejnost.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 07.04.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro Edukační péči o seniory

První kolo přijímacího řízení na Fakultě veřejných politik bylo uzavřeno na konci března. Nyní je vyhlášeno 2. kolo pro bakalářský studijní program Edukační péče o seniory (prezenční i kombinovaná forma studia) pro akademický rok 2022/2023.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 06.04.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Daruj krev s Fakultou veřejných politik

Ústav nelékařských zdravotnických studií Fakulty veřejných politik v Opavě uspořádal akci, v rámci které mohou studenti ústavu darovat krev a pomoci tak doslova zachránit životy těch, kteří budou tuto nejvzácnější tekutinu potřebovat. Akce proběhne 20. dubna 2022 od 8:00 na transfuzním oddělení Slezské nemocnice v Opavě.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 05.04.2022
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Důležitá úprava harmonogramu AR 21/22 pro absolventské ročníky!

V návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace, která komplikuje plnění studijních povinností absolventských ročníků, vydal děkan fakulty I. Změny a doplnění Rozhodnutí děkana č. 5/2021, které rozšiřují možnost absolvovat státní závěrečnou zkoušku v letním semestru ve dvou řádných termínech.