• Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 25.03.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Do Čtyřlístku putovaly další pomůcky

Studenti Ústavu speciální pedagogiky a Ústava pedagogických a psychologických věd se zapojili do tvořivé výzvy a postupně vyrábějí pomůcky pro malé klienty Dětského centra Čtyřlístek. Pomůcky u dětí se zrakovým postižením stimulují hmat či sluch, pomáhají také s rozvojem paměti i pozornosti.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 24.03.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta hostila odborníky z oblasti otorinolaryngologie

Fakulta veřejných politik dnes hostila meziregionální ORL seminář, který se konal u příležitosti 95 let založení oddělení otorinolaryngologie ve Slezské nemocnici. To také společně se Slezskou univerzitou, Českou lékařskou komorou a Českou lékařskou společností 17. ročník této akce uspořádalo.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 16.03.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Posluchárny dnes patřily workshopu Studenti studentům

Na naší fakultě dnes proběhla tradiční akce Studenti studentům. Vždy jednou za semestr mají studenti možnost zúčastnit se workshopu s tímto názvem, který pořádá Ústav pedagogických a psychologických věd. Během něj prezentují před publikem, které tvoří jejich spolužáci a akademičtí pracovníci fakulty, výsledky svých bakalářských prací.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 16.03.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Erasmus očima účastníka aneb JÁ SDÍLÍM, TY VYJEĎ!

Dne 21. března se od 14:00 uskuteční otevřený workshop pro zájemce o studentské mobility Erasmus+.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 15.03.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Studuj srdcem na Fakultě veřejných politik v Opavě!

Studovat a zároveň pomáhat tam, kde je třeba – to je poselstvím studijních programů Fakulty veřejných politik v Opavě. Zájemcům poskytuje vzdělání v široké paletě oborů od ošetřovatelství, speciální pedagogiky, sociální práce až po veřejnou správu.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 15.03.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav speciální pedagogiky vás zve na on-line přednášku

Dne 12. dubna se od 14:00 uskuteční on-line přednáška na téma Komunikace a její specifika u jedinců s těžkým zrakovým postižením.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 08.03.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Akademický senát si zvolil nové vedení

Ve včerejších volbách byla členy akademického senátu naší univerzity zvolena novou předsedkyní tohoto nejvyššího univerzitního orgánu Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D., odborná asistentka Ústavu veřejné správy a sociální politiky Fakulty veřejných politik v Opavě.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 06.03.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Erik Tabery nejen o svobodě slova

Hostem dalšího dílu přednáškového cyklu Moderní výzvy lidstva bude 14. března v 11 hodin uznávaný český novinář a publicista Erik Tabery, který od roku 2009 působí jako šéfredaktor týdeníku Respekt.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 05.03.2023
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Informační schůzka Erasmus+ pro studenty

Všechny studenty fakulty, kteří se chtějí dozvědět více o možnostech výjezdů do zahraniční v rámci programu Erasmus+, zveme na informační schůzku, která se uskuteční ve středu 15.3.2023, od 10:00-11:30 hod v zasedací místnosti FVP.
 • Lenka Kendeová
 • hlavní
 • 01.03.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Představujeme nového rektora naší univerzity!

Dnešním dnem započíná náš nový rektor svou čtyřletou cestu v této nové roli. Jaké jsou jeho vize, kterým směrem by se měla naše univerzita pod jeho vedením ubírat a jak hodlá podporovat oblast vzdělávání? To všechno jsou otázky, které jsme mu položili a vy si nyní můžete přečíst jeho odpovědi. Seznamte se, doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.