• Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 12.08.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Prvním hostem cyklu Moderní výzvy lidstva bude Marek Vácha

Od září opět zahájíme cyklus přednášek Moderní výzvy lidstva. Ten pořádá fakulta společně s Mendelovým gymnáziem a jako první pozvání přijal římskokatolický kněz, biolog a bioetik Marek Orko Vácha.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 06.08.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozhodnutí děkana o kontrole studia (AR 2019/2020) a zápisu do AR 2020/2021

Bylo vydáno nové rozhodnutí děkana FVP SU o kontrole studia za AR 2019/2020, zápisu předmětů do ZS AR 2020/2021 a zápisu do AR 2020/2021 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na FVP v Opavě.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 04.08.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Diplomy a DS jsou vytištěny a připraveny na Oddělení pro studijní a sociální záležitosti k vyzvednutí

 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 03.08.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Reportáž ČT o nových studijních programech

Minulý týden jsme u nás na fakultě nechali "pod pokličku" nahlédnout Českou televizi Ostrava.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 23.07.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Nový předseda Akademického senátu SU: Aby Slezská univerzita byla víc než jen známou univerzitou

Dne 21. července 2020 byl Akademickým senátem Slezské univerzity do jeho čela zvolen dosavadní místopředseda doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Dovolte nám jej krátce všem představit.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 21.07.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Otevíráme další nově akreditovaný studijní program Porodní asistence!

Fakulta veřejných politik v Opavě v letním období rozhodně nezahálí. Na začátku července byla úspěšná při žádosti o udělení akreditace hned dvou nových žádaných bakalářských studijních programů. Nejdříve to byla Speciální pedagogika, nyní dlouho očekávaná Porodní asistence. Oba studijní programy otevřeme již v následujícím akademickém roce 2020/2021.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 17.07.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Vše, co jste ještě nevěděli o dentální hygieně

Přinášíme vám rozhovor s garantem nového bakalářského programu Dentální hygiena MUDr. Oldřichem Resem, Ph. D.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 10.07.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Získali jsme akreditaci pro nový studijní program Speciální pedagogika

V minulém týdnu byla Fakultě veřejných politik v Opavě Národním akreditačním ústavem udělena akreditace pro nový tříletý bakalářský studijní program Speciální pedagogika. Výuka bude zahájena již v akademickém roce 2020/2021 a probíhat bude v prezenční i kombinované formě.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 03.07.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Informace ke studijnímu programu Dentální hygiena

Tříletý zdravotnický bakalářský studijní program je určen pro ty, kteří chtějí získat profesní kvalifikaci k výkonu povolání dentální hygienista/ka. Studium probíhá v prezenční formě. Profesní kompetence jsou rozděleny na základní, specializované a vysoce specializované a vycházejí z platných právních předpisů České republiky.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 02.07.2020
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Studijní program Edukační péče o seniory získal akreditaci

Fakulta veřejných politik byla úspěšná při žádosti o udělení akreditace bakalářskému profesně zaměřenému studijnímu programu Edukační péče o seniory.