• Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 11.12.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

V Galerii Breda se konala výuka

V Galerii Breda se ve středu 4. prosince 2019 konala řádná výuka předmětu Public relations. Osmadvacet studentek a studentů Fakulty veřejných politik v Opavě tak krátce před polednem zasedlo na židle k běžné pětačtyřicetiminutové výuce mimo zdi fakulty. Prostor galerie je k tomu vybaven veškerou technikou stejnou jako v univerzitních učebnách.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 11.12.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Informatika ve veřejné správě II.

Fakulta veřejných politik ve spolupráci s Filizoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě pořádají druhé setkání u kulatého stolu. Akce proběhne dne 19. prosince 2019.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 11.12.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zkušenosti z další zahraniční stáže našich studentů

Nejenom vysokoškolským diplomem si lze zvýšit šanci na trhu práce, ale také ještě dalšími benefity, které studium na vysoké škole nabízí. Jedním z nich může být i zahraniční stáž. Možnost poznání jiného prostředí nebo získání nové zkušenosti se může stát jedním z podnětů případného nového zaměstnavatele. Ve své podstatě se jedná o tzv. přidanou hodnotu v rámci vašeho portfolia z praxe. Studenti FVP SU v Opavě mají možnost v rámci ESF projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400 „Rozvoj vzdělávaní na Slezské univerzitě v Opavě“ navštívit rozličné zahraniční instituce. V zimním semestru navštívila dvojice studentů studijního oboru Veřejná správa a sociální politika Jan Foltýn a Dominika Böhmová město Daruvar, kde absolvovali dvoutýdenní praktickou stáž na institucích veřejné správy v přilehlých obcích..
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 09.12.2019
 • Slezská univerzita v Opavě

Bene Merito – čestná medaile ministra zahraničních věcí Polské republiky pro Irenu Korbelářovou a Rudolfa Žáčka

U příležitosti slavnostního setkání na Velvyslanectví Polské republiky v Praze převzali 21. listopadu 2019 profesorka Irena Korbelářová a profesor Rudolf Žáček z rukou J. E. Barbary Ćwioro, velvyslankyně Polské republiky v Praze, čestnou medaili Bene Merito.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 27.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Den prevence v OC Breda & Weinstein 2019

Dne 28.11.2019 od 9 do 18 hod. proběhne v obchodním centru Breda & Weinstein Den prevence, který pořádá Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 26.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Kulatý stůl k problematice forem a metod, kterými se chtějí učit senioři

Dne 14. listopadu 2019 proběhl na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě kulatý stůl – jako netradiční forma efektivní komunikace univerzitních odborníků s odborníky z praxe.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 21.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Studentky ÚPPV posílají pozdrav z Lotyšska

Jsme studentky 2. ročníku Sociální patologie a prevence a naskytla se nám možnost vyjet, namísto zimního semestru, na zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ do hlavního města Lotyšska, Rigy. Studujeme na University of Latvia s pedagogickým zaměřením.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 21.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Zástupci ÚPPV na odborném setkání v Budapešti

 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 21.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozhodnutí děkana 16/2019

Rozhodnutí děkana č. 16/2019 k provedení hodnocení tvůrčí činnosti vědeckopedagogických pracovišť Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě v letech 2019 a 2020.
 • Jiří Zemánek
 • hlavní
 • 20.11.2019
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 12.12.2019

Kontrola studia

Pro studenty, kteří se přihlásí na příslušném ústavu ke státní závěrečné zkoušce v lednovém termínu