• Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 04.05.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Vše, co potřebujete vědět o fakultním očkovacím centru

Zajímá vás, jak hodnotí spolupráci fakulty a Slezské nemocnice při zajišťování chodu očkovacího centra sám primář infekčního oddělení nemocnice? Jak nahlíží na očkování jako takové? Kde přesně se centrum nachází a jak probíhá jeho organizace, kde zaparkovat a jak využít bezbariérový přístup?
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 04.05.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Květnová Alma mater právě vyšla

Jako každý měsíc i v květnu vyšla na stránkách Regionu Opavsko pravidelná rubrika Alma mater, která informuje o dění na Fakultě veřejných politik a Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 28.04.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Praktická výuka studentů zdravotnických oborů pokračuje pandemii navzdory

Praktická výuka zdravotnických předmětů nemůže být plnohodnotným způsobem nijak nahrazena. Proto i za současné – stále nepříznivé – epidemiologické situace probíhá prezenční praktická výuka nejen ve specializovaných laboratořích na Ústavu nelékařských zdravotnických studií, ale také na klinických pracovištích.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 27.04.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozhovor s Mgr. Lukášem Vomlelou, Ph.D. k česko-ruské situaci

Naši akademici komentují aktuální dění v médiích. K současné napjaté situaci v česko-ruských vztazích na Polském rádiu 24 v pořadu Host dne v neděli 25. 4. hovořil Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D. z našeho Ústavu veřejné správy a sociální politiky.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 23.04.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Byl zahájen příjem přihlášek pro celoživotní vzdělávání v Trutnově a Táboře

V konzultačních střediscích Fakulty veřejných politik v Trutnově a Táboře byly pro akademický rok 2021/2022 otevřeny akreditované studijní programy typu A (navazující magisterské studium Veřejná správa a sociální politika v Táboře i Trutnově a Sociální patologie a prevence v Trutnově).
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 19.04.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Výročí Ostravsko-opavské operace komentoval ve vysílání ČT Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.

Letos v dubnu si připomínáme 76. výroční Ostravsko-opavské operace, významné bitvy druhé světové války. K tématu ve zpravodajství České televize hovořil Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D. z našeho Ústavu veřejné správy a sociální politiky.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 19.04.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Květnové Moderní výzvy lidstva s doc. Münichem

V besedě s názvem „Lesk a bída českých společenských věd a proč máme velký problém“ si budou studenti 10. května od 12:30 povídat s doc. Ing. Danielem Münichem, Ph.D. Akce proběhne opět formou on-line streamu na YouTube kanálu Moderních výzev lidstva.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 01.04.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Rozhodnutí děkana č. 4/2021 Odevzdávání tištěné verze kvalifikační práce

Bylo vydáno Rozhodnutí děkana č. 4/2021 týkající se odevzdávání tištěné verze kvalifikační práce.
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 01.04.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Bylo zahájeno 2. kolo přijímacího řízení!

Děkan Fakulty veřejných politik v Opavě dnes rozhodl o vypsání II. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 na bakalářský studijní program Edukační péče o seniory (prezenční i kombinovaná forma studia) a na navazující magisterský studijní program Veřejná správa a sociální politika (pouze prezenční forma studia)
 • Viktorie Kovářová
 • hlavní
 • 31.03.2021
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Daniela Drtinová bude hostem dubnového vysílání Moderních výzev lidstva

S moderátorkou a právničkou JUDr. Danielou Drtinovou, Ph.D. z první internetové televize DVTV budou studenti v pořadu s názvem Role nových médií v současnosti diskutovat o tom, jak přinášet relevantní informace, témata i hosty v turbulentní době, o standardech kvalitní žurnalistiky a taky o tom, jaké to je být moderátorem on-line.