Univerzita má svůj Mezinárodní poradní sbor

  • Martin Kůs
  • 24.01.2020
OPAVA - Na Slezské univerzitě v Opavě byl ustanoven její Mezinárodní poradní sbor (International Advisory Board of the Silesian University in Opava; dále jen IAB).
Jedná se o nově zřízený poradní sbor rektora univerzity, jehož hlavními úkoly bude posouzení směřování a kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti, na základě kterých poskytne doporučení ke strategickým a koncepčním otázkám rozvoje univerzity a její internacionalizace.
Současně má pravomoc vedení školy dávat podněty ke zlepšení organizace a procesů ve vědecké činnosti a dalších oblastech, k organizačnímu zajištění hodnocení tvůrčích činností a rovněž univerzitních pracovišť. Bude také vydávat stanoviska a doporučení ve věcech vyžádaných rektorem.

IAB je tvořen sedmi členy, kterými jsou význační a mezinárodně uznávaní akademičtí, vědečtí nebo umělečtí pracovníci s rozsáhlou zkušeností a morální integritou, a kteří dlouhodobě působí mimo Českou republiku. Ty jmenuje rektor a jejich funkční období je shodné s funkčním obdobím rektora univerzity. Jedná se o čestné funkce, univerzita bude hradit pouze náklady spojené s účastí na jednáních IAB, které budou zpravidla jednou ročně.


Do prvního období své působnosti vstupuje sbor v tomto složení: 
prof. Dr. Wolfgang Beck - Hochshule Harz, Germany
prof. Erzsébet Csuhaj-Varjú - Eötvös Loránd University, Hungary
prof. dr. hab. Roman Ger - Uniwersytet Slaski w Katowicach, Poland
prof. Dr. Iván Halász, Ph.D. - National University of Public Service, Hungary
prof. Bruno S. Sergi - Harvard University, USA
prof. Luigi Stella - INAF - Osservatorio Astronomico di Roma, Italy
prof. Dr. Norbert Richard Wolf, Dr. h. c. mult. - Universität Würzburg, Germany

První zasedání IAB se v těchto dnech připravuje.