Slezskou univerzitu zaměstnavatelé vnímají pozitivně

  • Martin Kůs
  • 08.01.2020
Osmnáctá příčka napříč všemi českými, moravskými a slezskými vysokými školami. To je místo, které letos více než pět set zaměstnavatelů v ČR přisoudilo Slezské univerzitě v Opavě v hodnocení ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2019.

Již šestým rokem přináší Klub zaměstnavatelů o.p.s. hodnocení škol ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI, tedy pohled na střední a vysoké školy v regionech i celostátně očima zástupců stovek firem v celé ČR. Právě zaměstnavatelé, kteří přijímají do svých řad čerstvé absolventy, znají velmi důkladně školy na obou stupních, jejich úroveň výuky, vybavení, pedagogy i přístup k praxím, ale také výslednou kvalitu těch, kteří zde získávali vzdělání a dovednosti.

Do hodnocení se v ročníku 2019 započítaly body celkem od 532 zaměstnavatelů z celé ČR. Oproti minulosti ještě více posílily strojírenské a elektrotechnické obory. Firmy hodnotí VŠ celostátně, a to podle bodů, které nasbíraly jejich jednotlivé součásti dohromady. Střední školy se hodnotí po jednotlivých krajích. Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je u nás registrováno 26 veřejných, dvě státní, 34 soukromých a 21 zahraničních škol nebo jejich poboček, které mohou na území ČR poskytovat vysokoškolské vzdělávání. Osmnácté místo pro Slezskou univerzitu v Opavě tedy můžeme považovat za pozitivní vizitku nejen pro ni a její pedagogy, ale i pro její absolventy.

Ve výsledcích se jednoznačně zobrazuje trend posledních několika let, kdy školy akreditují a zařazují do svých studijních nabídek obory vstřícnější požadované praxi budoucích zaměstnavatelů. Není výjimkou, že vysoké školy pořádají pracovní setkání se zástupci zaměstnavatelů, popřípadě veletrhy pracovních příležitostí, a zde si vzájemně vyměňují informace o aktuálních trendech a požadavcích zaměstnavatelů na pracovní dovednosti budoucích absolventů. A vysoké školy se snaží reagovat a zakomponovat získané poznatky do své výukové praxe. Proto z trhu nabídky studijních programů některé mizí a objevují se nové. Jen pro informaci pro akademický rok 2020/2021 nabízí Slezské univerzita vedle inovovaných také 19 plně profesních oborů.

Aplikace takových informací do výukové praxe pak přináší lepší šance absolventů k uplatnění na trhu práce, což se příznivě projevuje ve statistikách – pouhých 13 z loňských absolventů Slezské univerzity se zapsalo do registru Úřadu práce.