• 0

SOČ po 15. letech znovu v Opavě - Slezská univerzita bude u toho

  • Martin Kůs
  • 07.03.2019
Patnáct let Opava čekala na další díl finálového klání Středoškolské odborné činnosti (dále SOČ). Do Opavy se sjedou možná budoucí špičky svých oborů, aby dokázaly, že i na střední škole lze vytvořit projekt hodný bádání.

Autor: Jakub Plaskura - studentská redakce Slezské univerzity v Opavě

OPAVA - SOČ je soutěží nadějných středoškoláků z celé republiky v osmnácti různých oborech od matematiky, fyziky, přes ekonomii až po směr kulturně teoretický. Studenti středních škol, kteří díky své práci postoupili do závěrečného celostátního kola, budou bojovat o přízeň komise, před kterou musejí obhájit své postupy a poznatky při hledání a řešení problémů oboru, který si vybrali. Řada lidí si možná SOČ spojí s vědomostní olympiádou, kde studenti sedí v lavicích a mají časový limit na vyplnění nejrůznějších testů. To jsou však mylné představy. SOČ dává studentům možnost vytvořit vlastní dlouhodobou koncepční práci, kterou posléze mají za úkol obhájit. Nadsazeně se dá říci, že jde o přípravu studentů na život pomaturitní na vysokých školách. Řada prací v SOČ má totiž i parametry bakalářských prací. Opava má tu čest letos v polovině června hostit finálové kolo této soutěže a po patnácti letech se tak celý kolotoč SOČ vrací do srdce Slezska. Tenkrát v roce 2004 mělo celou akci na starost Mendelovo gymnázium. Letos se měrou vrchovatou přidává Slezská univerzita v Opavě a obě instituce se staly partnery tohoto festivalu mladé inteligence.

Jak bude vypadat SOČ v Opavě 2019, jsem se zeptal technického koordinátora a pracovníka PR Matematického ústavu Davida Slosarczyka.

„Celá akce by měla proběhnout ve dnech od 14. do 16. června. Jde o klasický scénář podobných soutěží. V pátek proběhne slavnostní zahájení finálového kola SOČ, sobota je vyhrazena pro samotné obhajoby studentských prací před odbornými komisemi jednotlivých oborů a v neděli dojde na vyhlášení vítězů. V rámci naší univerzity se bude akce konat na rektorátu a na obou budovách na Bezručově náměstí. Půjde o obhajoby prací v 9 oborech. Zbytek oborů, které na Slezské univerzitě nevyučujeme, obstará Mendelovo gymnázium.“

Pro Slezskou univerzitu v Opavě jde o prestižní událost. SOČ ke Slezské univerzitě přitáhne více pozornosti, zároveň se někteří úspěšní studenti mohou rozhodnout spojit svou akademickou budoucnost právě s naší alma mater, což si uvědomuje i David Slosarczyk a dodává. „Samozřejmě SOČ je možnost, jak mladým lidem z různých koutů republiky ukázat Opavu i jinak než prstem na mapě. Doprovodný program by měl být koncipován tak, aby studenti objevili nejen zázemí a prostory naší školy, ale zároveň uvidí krásy opavského regionu a myslím, že v tomto ohledu máme co nabídnout.“

Celkem se do Opavy sjede zhruba 300 studentů, aby poměřili své síly. Většina z nich bude ubytována na univerzitní koleji Vávrovická. Důležitou informací pro veřejnost je však možnost SOČ navštívit. Slavnostní zahájení, ukončení a také samotné sobotní prezentace jsou přístupné veřejnosti, takže podívat se může přijít opravdu každý. Časový harmonogram SOČ bude s dostatečným předstihem k nalezení na webových stránkách Slezské univerzity.

Zůstane jedna ze zlatých medailí v Opavě? Ilustrační snímek je z opavského finále ročníku 2004.

Na jaké obory se můžete v útrobách SU těšit?
1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Ekonomika a řízení
4. Zdravotnictví
5. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
6. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
7. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
8. Historie
9. Informatika

VĚDĚLI JSTE ŽE,…
...v roce 2018 zvítězil v kategorii Fyzika student Mendelova gymnázia Pavel Štěpánek? Tématem jeho práce byly Oscilační módy buzeného nelineárního oscilátoru.    
...celostátní přehlídka SOČ se koná od roku 1978? Opava patří mezi pětici měst, které měly tu čest SOČ pořádat dvakrát. Těmi dalšími jsou Plzeň, Brno, Hradec Králové a Boskovice.