R.U.R. slaví 100 let. Slezská univerzita je u toho!

  • Radim Šlezingr
  • 19.01.2021
Na 25. ledna 2021 připadá 100. výročí uvedení divadelní hry R. U. R. v Národním divadle v Praze. K této významné události připravuje Divadelní ústav ve spolupráci s Pražským Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, Společností bratří Čapků, Českými centry a Slezskou univerzitou v Opavě (Kulturní dramaturgie v divadelní praxi) online mezinárodní konferenci The Days After.
Autor: David Kocián - studentská redakce Slezské univerzity

„Příroda našla jen jeden způsob, jak organizovat živou hmotu. Je však jiný způsob, jednodušší, tvárnější a rychlejší, na nějž příroda vůbec nenarazila.” DOMIN, R. U. R.

R.U.R. - 25.01.1921, Rudolf Deyl (Harry Domin). (foto: Archiv Národního divadla)
R.U.R. - 25.01.1921, Karel Váňa (Druhý Robot). (foto: Archiv Národního divadla)


Mezinárodní teatrologická konference zabývající se etickými dilematy a postindustriální společností v divadle 20. a 21. století se uskuteční 26. – 27. ledna online prostřednictvím platformy Zoom. Oficiálním jazykem bude angličtina a ústředním tématem tohoto setkání hry Karla Čapka R.U.R. a Bílá nemoc. Se svým příspěvkem O osudu Bílé nemoci v zemích bývalé Jugoslávie vystoupí pedagog Slezské univerzity v Opavě, člen výboru Společnosti bratří Čapků a renomovaný odborník na tvorbu Karla Čapka Mgr. Hasan Zahirović, Ph. D., který je také moderátorem části konference. Tato část se věnuje scénografickému ztvárnění obou her, v tomto bloku například vystoupí teatroložka Věra Velemanová. Součástí bude i prezentace výsledků projektu PQ Studio: Common Design Project na téma Bílá nemoc. Na celý program konference se můžete podívat v přiloženém odkaze: https://bit.ly/3qnhrLn.

A kde vlastně máte možnost celou konferenci sledovat? Přece na tomto odkazu: https://bit.ly/3stTiVk


R.U.R. - 25.01.1921, scéna. (foto: Archiv Národního divadla)


Čím je vlastně tato hra tolik výjimečná? Slovo robot slaví kulaté narozeniny. Vymyslel jej Josef, bratr Karla Čapka, který ho poprvé použil v dramatu R. U. R., tedy  Rossum’s Universal Robots. Později bylo slovo robot zařazeno i do Oxfordského anglického slovníku. Získalo tak mezinárodní význam. Čapkovo utopické drama si mohli lidé poprvé přečíst na podzim roku 1920 a brzy na to bylo drama přeloženo do mnoha světových jazyků. Rossumovi univerzální roboti měli dokonce dvě premiéry, jednu oficiální v Národním divadle v Praze, a druhou neoficiální, kterou nastudovala skupina ochotnických divadelníků Klicpera v Hradci  Králové, a to celé tři týdny před uvedením v Národním divadle v Praze. Od té doby bylo R. U. R. inscenováno po celém světě. Svou cestu si roboti našli i na Broadway ve Spojených státech amerických. To ale není vše, v pátek 11. února roku 1938 uvedl producent Jan Bussell na britské televizní stanici BBC pětatřicetiminutovou televizní inscenaci na motivy Čapkovy divadelní hry R. U. R.. Jedná se tak o první televizní sci-fi na světě. Jak už ale bylo zmíněno, konference se zaobírá i další hrou Bílá nemoc, kde se to otázkou etických dilemat jen hemží.

„Máte pravdu, člověče, já mám strach… Kriste Ježíši, já mám strach! Ale kdyby strach sám stačil ovládnout lidi, pak by už nikdy nemohla být válka. – Copak myslíte, že se jí většina lidí nebojí? A vidíte, přece bude… vždycky zase bude.“ BARON KRÜG, Bílá nemoc

Bílá nemoc nikdy nepřestala být aktuální, jelikož téma, kterému se drama věnuje, ze světa nevymizelo. Bohužel ani nevymizí. A z toho důvodu jak Bílá nemoc, tak i R. U. R. jsou nadčasovými dramaty. Bílá nemoc v této době nabírá na aktuálnosti ještě více, zejména kvůli coronavirové pandemii, která ovlivňuje naše životy. Obě hry jsou pro nás určitým morálním apelem a varováním před nadměrným používáním techniky, která se pro nás v mnoha případech stala natolik důležitou, že si bez ní jen stěží dokážeme představit život. Upozorňují na etické a existenciální problémy moderní civilizace a globální hrozby. O tom všem bude pojednávat konference The Days After.


K tématu RUR a Čapka se na Slezské univerzitě natáčely pro účely loňské Noci vědců přednášky s podtitulem „Člověk a robot“. Pedagogové Ústavu bohemistiky a knihovnictví přispěli tímto: 

KDO JSOU TO VLASTNĚ ROBOTI? NAD R.U.R. KARLA ČAPKA, přednášející: Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (Slezská univerzita)

UMĚLÝ ČLOVĚK JOSEFA ČAPKA, přednášející: Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (Slezská univerzita)