Skvělá zpráva! Absolvent Slezské univerzity Jan Juchelka se stal Manažerem roku 2019

  • Radim Šlezingr
  • 15.12.2020
Přirozenou autoritu a dovednost vést ostatní nemá každý. Manažer, jakožto vedoucí pracovník, zodpovídá za stabilní kontinuitu a fungování jemu svěřené organizace, což není jednoduchá pozice. Česká manažerská asociace (ČMA) každoročně pořádá soutěž Manažer roku, jednu z nejuznávanějších soutěží v České republice. Ve 27. ročníku soutěže za rok 2019 zvítězil absolvent Slezské univerzity, generální ředitel a předseda představenstva Komerční banky Ing. Jan Juchelka.

Autor: Denisa Palionová – studentská redakce Slezské univerzity

Do finále postoupilo 38 manažerských osobností, u kterých Hodnotitelská a Národní komise ČMA klasifikovala především tyto čtyři oblasti: jejich minulost, zlepšování a schopnost motivovat lidi, využití příležitostí a řešení hrozeb a nakonec vytváření udržitelné budoucnosti a benchmarking. Soutěž má inspirovat ostatní právě sdílením dobré manažerské praxe. „Mám-li mluvit o dobré manažerské praxi, tak pro mě to je mít schopnost nakoupit tým pro nějakou zásadní změnu, a tady KB Change 2020 byla největší strukturální změna v Komerční bance asi za posledních 20 roků. A současně nechat lidem dostatek prostoru pro to, aby uplatnili svůj um, své vědomosti právě v implementaci strategického plánu,“ uvedl v rozhovoru pro Českou manažerskou asociaci vítěz Ing. Jan Juchelka, který vystudoval Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné.

Více informací o soutěži a dalším umístění ZDE.

Vítězové 27. ročníku soutěže Manažer roku. (zdroj: https://manazerroku.cz/rocniky/rocnik-2019) Vítězové 27. ročníku soutěže Manažer roku. (zdroj: https://manazerroku.cz/rocniky/rocnik-2019)