HydePark informačních profesionálů: kontakt s osobnostmi z praxe

  • Radim Šlezingr
  • 03.11.2020
Slezská univerzita je známá svým jedinečným přístupem k výuce, kdy se studentům snaží poskytnout vždy něco navíc. Zvláště pak v případě, kdy nahlédnout do světa praxe je bezesporu nezaměnitelnou zkušeností. Věděli jste o tom, že máte možnost zapsat si předmět, který se vyučuje formou tří moderovaných přednášek za semestr a pomůže vám získat nejen 4 kredity navíc, ale i tolik nezbytné informace pro vaše budoucí pracovní zaměření? Pokud ne, čtěte dál.

Autor: Denisa Palionová - studentská redakce Slezské univerzity

Poslední zářijovou středu odstartoval již 4. rokem cyklus projektu HydePark informačních profesionálů, který tradičně pořádá oddělení knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU. Předmět UBKK0009 je nabízen i studentům (Bc., Mgr.) mimo mateřské obory a jeho hlavním cílem je posluchače seznámit s praktickou stránkou povolání nejen z oblasti oborů informačních studií a knihovnictví. HydePark je koncept prezentovaný formou moderovaných přednášek se zvanými osobnostmi z řad komerčních i státních organizací.

Předmět byl poprvé uveden v roce 2016, kdy byl organizačně zajišťován studentskou komunitou působící v rámci oboru knihovnictví. V tomto období pozvání přijali hosté PhDr. Vít Richter, ředitel knihovnického institutu Národní knihovny ČR, Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, a Ing. Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny. Na základě pozitivních výsledků zpětné vazby studentů projekt pokračuje dodnes. „Celkově tento projekt hodnotím velice kladně, neboť je pro mě velkým přínosem dozvědět se více informací z oblasti praxe od tak významných osobností. Velkou pochvalu si zaslouží právě organizátoři, kteří svou iniciativou a perfektní souhrou tak napomáhají k většímu rozsahu našich znalostí.“ (z hodnocení studentů evaluace projektu z roku 2016).

V předešlých letech jsme dále mohli být součástí setkání v zimním i letním semestru například s PhDr. Danou Kalinovou, Ing. Michalem Zwingerem, MIM, nebo s prof. PhDr. Dušanem Katuščákem, Ph.D. Samozřejmostí každého dialogu je závěrem možnost klást dotazy z řad studentů, kdy pravidelně můžeme být svědky uvolněné atmosféry.

Ukázka z cyklu moderovaných přednášek - vlevo: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., vpravo: Mgr. Jan Matula, Ph.D. (foto: archiv z http://knihovnik.fpf.slu.cz)
Plakát z první řady cyklu HydePark, rok 2016


„S projektem v podobě nového předmětu přišel před pár lety bývalý náš kolega z Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU Mgr. Jan Matula, Ph.D., a ve spolupráci s několika studenty založili pěkný předmět. Osobně se mi myšlenka setkávání s nějakou zajímavou osobností z oboru knihovnictví a informační vědy, případně osobností, která oslovuje tuto odbornou oblast a pochopitelně posluchače - studenty dnešního akreditovaného oboru Knihovnictví, moc líbí. Za každým hostem je nějaký příběh, něco ve svém životě  dokázali, posunuli o trochu dál a jsou ochotni se o zkušenosti i moudra podělit.  Líbí se mi nejen sdělování odborného a lidského příběhu jednotlivých hostů, ale i kultivovaná zvědavost studentů a případná diskuze s hostem.  Myslím, že tento předmět se bude nadále vyvíjet. Teď ve složité době pandemie onemocnění covid-19 chystáme upravený formát v podobě distanční účasti hostů i studentů. Pochopitelně není nad osobní setkání s hostem.  Zkrátka k tomuto předmětu bych řekl "líbí, líbí" a přeji mu tradici a oblíbenost,“ uvedl garant předmětu doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.


Jaké jsou podmínky pro splnění předmětu a kde najdu aktuality se seznamem hostů?

 Povinností je 70% účast a vypracování písemné zprávy z každé přednášky.

 Aktuality a program hostů: http://knihovnik.fpf.slu.cz