Zahraniční mise Lékařů bez hranic z pohledu Alžběty Truparové

  • Martin Kůs
  • 11.10.2019
Jak vypadá zahraniční mise organizace Lékařů bez hranic z pohledu „administrativního pracovníka“? Co musíte udělat, chcete-li se podobné mise zúčastnit? Jaké požadavky musíte splňovat a jak vlastně člověk na mnohaměsíční misi tráví svůj pracovní i volný čas? Pokud Vás zajímají odpovědi na tyto otázky, přijměte naše pozvání na besedu s účastnicí dvou zahraničních misí, absolventkou Fakulty veřejných politik v Opavě Bc. Alžbětou Truparovou.

Text: Karin Martínková

S Alžbětou jsme se poprvé setkaly poté, co ji její domovská Fakulta veřejných politik v Opavě navrhla jako jednu ze svých adeptů fakultních příběhů pro kampaň JINAK.SLU.CZ. A přiznávám, že mne Alžběta okouzlila: svým přístupem, milou osobností a zároveň soustředěnou cílevědomostí člověka, který ví, co chce a jde si za tím.  Její zkušenosti ze zahraniční mise v Donbasu na Ukrajině, a vyprávění, jak se k misím Lékařů bez hranic vlastně dostala a jak taková mise z pohledu vypadá, byly pro mne zážitkem, při nichž čas ztratil svůj význam. Alžbětu se totiž velmi dobře poslouchá. Naprosto civilní, neokázalou formou vás nechá nahlédnout do svého světa, který je trochu jiný než ten většiny z nás.

Už tehdy bylo jasné, že by bylo velkou škodou její zkušenosti nezprostředkovat dále. Alžběta však prakticky ihned po natočení svého příběhu odjížděla na svou druhou misi. Protože je také člověkem, který plní své slovo, po svém návratu z Iráku se dle svého slibu své alma mater ozvala. Společně s  Jakubem Plaskurou, vedoucím studentské redakce SU, jsme tedy ní začali domlouvat rozhovor.

Reakce Jakuba Plaskury (absolventa oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, aktuálně studenta oboru Audiovizuální tvorba, oboje na Filozoficko-přírodovědecké fakultě naší univerzity), uměleckého vedoucího studentského dramaturgického kroužku DRAMKROU a moderátora vlastní úspěšné talkshow Hovory s… nepřekvapila: „Alžběta Truparová je velmi spontánní a charismatický člověk. Původně jsme se spolu setkali za účelem sepsání článku, ale po dvou hodinách rozhovoru jsem zjistil, že je to člověk, který by se mohl o své zážitky a dojmy z Iráku a Ukrajiny podělit i s ostatními lidmi nejen formou psaného slova. Její práce administrativního pracovníka pro instituci Lékaři bez hranic ji zavedla na místa, kam většina z nás nikdy nezavítá. Pojďme se tam vydat alespoň prostřednictvím vzpomínek absolventky Slezské univerzity.“

Ano, pojďme. Přijměte pozvání na půdu Fakulty veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 14, dne 15. října 2019 od 13 do 15 hodin., do posluchárny C312.
Zváni jsou všichni zájemci ze Slezské univerzity i z řad široké veřejnosti.