Otevíráme brány Akademie profesního a osobního rozvoje

  • Karin Martínková
  • 11.09.2023
Již příští pondělí spustí svou činnost nová vzdělávací platforma Slezské univerzity, Akademie profesního a osobního rozvoje, která bude všem zaměstnancům nabízet prakticky zaměřené kurzy, semináře i workshopy z oblasti pedagogiky, well-beingu, cizích jazyků a IT. Svou činnost zahájí Týdnem rozvoje, který bude probíhat od 18.-22. září v Univerzitní knihovně.

Text: Michaela Weiss a Mirka Dvořáková


1) Proč vlastně Akademie profesního a osobního rozvoje (APOR) na Slezské univerzitě vznikla a pro koho je primárně určena?

Učení patří mezi přední dovednosti všech dob a dnešní obzvláště. Na všechny z nás jsou kladeny velké nároky z různých oblastí, ať se jedná o znalosti profesní, manažerské nebo jazykové. Svět se navíc neustále proměňuje, a je proto zásadní umět se učit a umět učit, tedy předávat své znalosti a dovednosti ostatním. To platí pro všechny zaměstnance univerzity. Rozhodli jsme se proto otevřít APOR, který slouží jako prostor setkávání, výměny zkušeností a inspirace.

2) Kdo tvoří tým Akademie? 

Tým akademie tvoří každý, kdo je ochoten se učit a sdílet své poznatky. Organizace společných akcí nyní v úvodu stojí na dvoučlenném týmu, který tvoří stávající prorektorka pro studijní a sociální záležitosti Michaela Weiss (MW) a vedoucí Akademie, andragožka Mirka Dvořáková (MD). Mirka vystudovala andragogiku a sociologii a posledních dvacet let se věnuje lektorské a metodické práci v oblasti vzdělávání dospělých.

MW: "Přestože jsem studovala Anglickou filologii, již během doktorského studia jsem začala vyučovat studenty kombinovaného studia. Vzdělávání dospělých ale vyžaduje nejen odbornou připravenost, ale také jiný přístup ze strany vyučujícího. Pocházím z učitelské rodiny a mnoho cenných rad jsem do počátku získala právě od svého dědečka a maminky, kteří pedagogické činnosti zasvětili celý život. Vzhledem ke své zkušenosti si uvědomuji, jak přístup ke studentům zásadně ovlivňuje nejen učení a motivaci studentů, ale také má zásadní dopad na motivaci a zájem vyučujícího předat studentům vše, co považuje za důležité."

MD: "Jako studentka jsem na univerzitě zažila řadu skvělých vyučujících a vždycky se upřímně divím, že moji vrstevníci na svoje vysokoškolská studia často vzpomínají jako na dobu, kterou by už nechtěli zažít. Mou misí je pomáhat vysokoškolským vyučujícím, aby dokázali efektivně předávat své znalosti a dovednosti. Studenti jsou dospělí lidé, kteří odpovídají za své vzdělání a rozvoj, pedagogové jsou tu ale od toho, aby je dokázali motivovat, zaujmout a zvolit takové nástroje výuky, které jim umožní učit se efektivně."

3) Co bude Akademie nabízet a v jaké formě?

První webinář na aktuální téma Umělá inteligence ve výuce na vysoké škole proběhl v červnu 2023 pod vedením zkušeného lektora Braňa Frka. Další aktuální témata z oblasti výuky budeme přinášet v rámci prezenčních workshopů a online webinářů i nadále.  Zároveň se ale chceme zaměřit i na další oblasti, například psychohygienu a well-being, jazykové kurzy, IT kurzy, a to nejen pro vyučující, ale pro všechny pracovníky univerzity, tedy pro všechny, kdo se chtějí učit a inspirovat ostatní i v oblastech, které spadají spíše do roviny zájmové než profesní. 

 Všechny nabízené semináře a debaty budou vedeny formou praktických příkladů a nácviků, které využijete v pracovním i osobním životě. Do budoucna bude akademie nabízet celou řádu dalších služeb, jako je poskytování poradenství z oblasti metodologie výuky, zpětné vazby na výuku nebo koučování.

4) Na co se můžeme těšit v nejbližší době? 

Rády bychom Vás pozvaly na Týden rozvoje Slezské univerzity, který se uskuteční v týdnu před začátkem semestru, tedy od 18.-22. září. Těšit se můžete na semináře z oblasti metodiky výuky, komunikace i well-beingu pod vedením lektorů, kteří mají bohaté zkušenosti s výukou na vysoké škole. Každý den je věnován jinému tématu pod vedením jiného lektora. V pondělí vás Petr Sucháček provede tématem komunikace nejen ve výuce, v úterý se zaměříme na výhody a úskalí online a hybridní výuky s Klárou Harvánkovou, ve středu se s lektorkami z organizace Nevypusť duši, Irynou Pronyšynovou a Natálií Melis-Cuga, budeme zabývat prevencí syndromu vyhoření a zvládáním stresu, ve čtvrtek se bude diskutovat o aktivizačních metodách výuky s Vítkem Dočekalem a v pátek o principech výuky na vysoké škole s Mirkou Dvořákovou. Každý den se navíc skládá z několika samostatných modulů, můžete tak přijít na celý den nebo jen na pár hodin přímo na téma, které vás zajímá.

prorektorka pro studijní a sociální záležitosti Michaela Weiss prorektorka pro studijní a sociální záležitosti Michaela Weiss
vedoucí Akademie, andragožka Mirka Dvořáková vedoucí Akademie, andragožka Mirka Dvořáková