Představujeme novou předsedkyni akademického senátu

  • Karin Martínková
  • 01.06.2023
Nejvyšším orgánem každé vysoké školy, jemuž náleží řada výkonných a rozhodovacích pravomocí, je akademický senát. V čele Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě stojí od 7. března 2023 předsedkyně Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D. I jí jsme – stejně jako novému rektorovi a týmu jeho prorektorů – položili několik otázek.

Co pro vás znamená Slezská univerzita a jak přistupujete ke své nové funkci?
Slezská univerzita pro mne především znamená instituci, která pokládá základní kámen pro budoucnost našich mladých studentů. Nemohu opomenout, že svůj bakalářský titul jsem získala na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, rovněž pak doktorát na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. S tímto studiem bylo spojeno mnoho náročných situací, ale rovněž i krásných studentských let. Pokud posoudím léta strávená na Slezské univerzitě jako zaměstnanec v pozici odborného asistenta a tajemnice Ústavu veřejné a sociální politiky Fakulty veřejných politik, pak mohu říci jen to nejlepší. Během let se univerzita stala otevřeným místem pro nové myšlenky a nápady, kdy je všem studentům dáván prostor pro svobodnou realizaci těchto aktivit. Samozřejmě nelze říci, že již není co zlepšovat, ale právě z mého pohledu to je právě ten moment, kdy je třeba čelit novým výzvám a otevřenosti názorů, a to jak z pohledu studenta, tak z pohledu zaměstnance. Moje nová funkce předsedkyně senátu, ve kterém jsem dostala důvěru většiny senátorů, je z mého pohledu velkým závazkem pro nastávající období. Věřím, že svým přístupem mohu být nápomocná k novým výzvám v oblasti otevřeného myšlení, a to v celé šíři našeho univerzitního života. 

Co je podle vás hlavní rolí předsedkyně univerzitního akademického senátu a senátu vůbec? 
Nemyslím si, že je to o hlavní roli předsedkyně akademického senátu (AS), ale právě senátu jako celku, včetně předsedkyně. Potom je možné konstatování, že AS je rozhodovacím orgánem o dalším směru celé vysoké školy, v našem případě Slezské univerzity. Senát by měl být především místem, kde se můžeme bez obav vyjádřit a obhájit svůj názor či požadavek. Nechci zde jmenovat všechny pravomoci a dokumenty, které přísluší k rozhodování právě senátu, nicméně mezi ty opravdu důležité považuji cestu strategického záměru pro období 2021+, jenž právě určuje směr, kam se bude univerzita ubírat v dalších letech.

Kterým směrem chcete svoji oblast rozvíjet a směřovat? 
Mým hlavním směrem byla vždy oblast zájmu společenské odpovědnosti. Zde je možné plynule navázat na posílení role Slezské univerzity v oblasti strategického cíle, kterým je posílení společenské role univerzity a její význam v regionu.

V čem spočívá vaše představa úspěchu a naplnění vaší vize? 
Úspěch bývá většinou dán množstvím lidí, kteří stojí za jednotlivcem. Také má představa o úspěchu je založena na společné práci jednotlivých senátorů jako celku. Je to především faktor otevřené komunikace a spolupráce společných cílů. Věřím, že právě tyto společné cíle povedou k moderní, otevřené a prosperující akademické půdě.

Jakým způsobem se bude podílet Akademický senát Slezské univerzity na naplňování cílů nového rektora?
Jsem přesvědčena o tom, že naplňování cílů nového rektora, bude v souladu s principy akademického senátu, který je otevřen všemu novému, proto věřím, že to bude společná cesta. 


Lucie Kamrádová se narodila 25. 6. v Opavě. Po vystudování opavské Obchodní akademie nastoupila na Filozoficko-přírodovědeckou fakultu Slezské univerzity v Opavě a v oboru Veřejná správa a regionální politika získala titul bakalář. Inženýrský titul získala v oboru Veřejná správa a hospodářská politika na VŠFS v Praze. Doktorské studium ukončila v roce 2016 na OPF v Karviné. Na Slezské univerzitě v Opavě pořádá na podzim pravidelně Andělské dílny v rámci předmětu Společenská odpovědnost. Výtěžek z prodaných andělů pak putuje do dětského domova ve Velkých Heralticích. Ve volných chvílích se věnuje synovi Jonášovi, který jí v aktivitách v rámci společenské odpovědnosti společně se studenty pomáhá. Mezi nejoblíbenější aktivity ve volném čase patří cestování a aktivní odpočinek se synem.