Podporujeme zdravější životní styl i zdravou dopravu ve městě

  • Karin Martínková
  • 31.05.2023
Slezská univerzita posiluje své odhodlání vydat se cestou udržitelného rozvoje a zlepšování životního prostředí. Po počátečních investicích do prvních vlaštovek v podobě elektromobilů v našem autoparku a pořízení stanic s filtrovanou kvalitní pitnou vodou do univerzitních budov pokračujeme dále! Nově jsme se ve spolupráci se společností nextbike dohodli umožnit našim studentům a zaměstnancům v Opavě využívat ještě výhodněji sdílená kola. Tímto krokem chceme dále akcentovat důraz na zdravý životní styl a zároveň snížit negativní dopady motorové dopravy na životní prostředí ve městě, kde je tato zdravější alternativa pohybu podporována.

Jako součást tohoto motivačního programu budou všichni naši studenti a zaměstnanci mít možnost využít na kolech nextbike dalších 60 minut volné jízdy zdarma. Tuto výhodu budou moci čerpat kdykoliv během roku, což jim umožní flexibilně plánovat své cesty, a přitom se vyhnout používání osobních automobilů. Každý, kdo je součástí univerzitní komunity, tak bude mít jednoduchý přístup ke sdíleným kolům, která jsou k dispozici již na více než 30 stanicích v různých částech města.

Zdravý pohyb po městě na kole přináší mnoho výhod, jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Kromě toho, že jde o ekologickou alternativu k motorovým vozidlům, jízda na kole také podporuje zdraví a fyzickou kondici. Cyklistika představuje skvělý způsob, jak zvýšit pohybovou aktivitu a přispět k prevenci zdravotních problémů spojených s nedostatečným pohybem.

Slezská univerzita a společnost nextbike jsou hrdí na to, že mohli nabídnout tuto výhodu univerzitním studentům a zaměstnancům. Společně podporujeme udržitelný způsob dopravy a aktivní životní styl, a tím se staráme o životní prostředí i o zdraví naší univerzitní komunity. Jsme přesvědčeni, že tímto krokem přispíváme k posílení vědomí a zodpovědnosti vůči našemu okolí. Chceme vyzvat všechny naše studenty a zaměstnance, aby využívali tuto příležitost a zkoušeli sdílená kola nextbike v Opavě. Zkusme společně přemýšlet o našem dopravním chování a vybrat si alternativy, které podporují udržitelnost a zdravý životní styl. Věříme, že tato iniciativa bude mít pozitivní dopad nejen na naši univerzitní komunitu, ale i na celé město Opava.

Foto: David Vaniš Foto: David Vaniš