Ohlédnutí za slavnostní inaugurací nového rektora, děkanky a děkana

  • Karin Martínková
  • 29.05.2023
Dne 16. května se v kostele sv. Václava v Opavě uskutečnila slavnostní inaugurace nového rektora Slezské univerzity, doc. Mgr. Tomáše Gongola, Ph.D., společně s děkankou Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, prof. PhDr. Irenou Korbelářovou, Dr., a děkanem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, doc. RNDr. Ing. Romanem Šperkou, Ph.D. Tento významný slavnostní akt se konal za účasti rektorů vysokých škol, zástupců moravskoslezského kraje, statutárních měst Opavy a Karviné a dalších významných hostů vědeckého, kulturního a společenského života.

Doc. Tomáš Gongol se stal rektorem Slezské univerzity v Opavě po jmenování prezidentem ČR dne 1. března tohoto roku. Působí na naší univerzitě již od roku 2004, kdy svou pracovní kariéru zahájil na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, před svým zvolením do funkce rektora vykonával funkci prorektora pro strategii a komunikaci. Spolu s ním složili slavnostní inaugurační slib již podruhé zvolená děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, prof. Irena Korbelářová a nově zvolený děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, doc. Roman Šperka.

Inaugurační akt se uskutečnil ve zcela výjimečné a slavnostní atmosféře, kterou ještě umocnily monumentální prostory kostela sv. Václava. Akademická obec a hosté se zde v mimořádném počtu shromáždili, aby si vyslechli inaugurační sliby, zhlédli převzetí univerzitních i fakultních insignií a vyslechli si inspirující projevy nově zvolených nejvyšších představitelů univerzit a jejích dvou největších součástí, včetně proslovu předcházejícího rektora.

K dotvoření atmosféry přispěl také Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity, který svým hudebním uměním dojem ze slavnostního aktu ještě umocnil. Po ceremoniálu byli všichni přítomní pozváni jak na slavnostní raut, tak na navazující koncert skupiny Nerez s Lucií Šoralovou, jejichž působivý výkon toto nezapomenutelné setkání zakončil.

Z celé slavnostní události vám nyní nabízíme fotografie v naší fotogalerii a after movie ve videogalerii