Prohlášení k využití umělé inteligence (AI)

  • Lenka Kendeová
  • 11.05.2023
Od spuštění generativního jazykového modelu ChatGPT uplynulo již několik měsíců a od té doby se tento model vyvíjí nesmírně rychlým tempem. Není proto divu, že se kromě nadšení z nových technologických možností ozývají mezi odbornou i laickou veřejností obavy, nakolik a jakým způsobem zasáhne využívání AI do způsobu vzdělávání a hodnocení. Tyto obavy z narušení akademické integrity, případně neetického jednání, se však netýkají jen studentských prací, ale také vědeckých či uměleckých studií, publikací a prezentací. K umělé inteligenci je tak třeba přistupovat eticky a zodpovědně.

Text: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.

Svědomí mají jen lidé

Od spuštění generativního jazykového modelu ChatGPT uplynulo již několik měsíců a od té doby se tento model vyvíjí nesmírně rychlým tempem. Není proto divu, že se kromě nadšení z nových technologických možností ozývají mezi odbornou i laickou veřejností obavy, nakolik a jakým způsobem zasáhne využívání AI do způsobu vzdělávání a hodnocení. Tyto obavy z narušení akademické integrity, případně neetického jednání, se však netýkají jen studentských prací, ale také vědeckých či uměleckých studií, publikací a prezentací. K umělé inteligenci je tak třeba přistupovat eticky a zodpovědně.

 

Využívání nástrojů AI se stává jednou z digitálních kompetencí zítřka a při správném nastavení podmínek může tato technologie podpořit flexibilitu vzdělávání, zavádění inovativních metod výuky i rozvoj kritického a systémového myšlení. Výrazně může pomoci i studentům se specifickými potřebami. Spíše než na shromažďování a zpracovávání informací, ve kterém se AI vyrovnat nemůžeme, se nyní můžeme soustředit na pěstování emoční a sociální inteligence, rozvoj kreativity, kritického myšlení, týmové spolupráce, morální odpovědnosti, a v neposlední řadě, sebevzdělávání.

 

Slezská univerzita využívání AI podporuje, jsme si ale vědomi potenciálních úskalí a rizik, která jsou s touto oblastí spojena. Z tohoto důvodu připravujeme přednášky, semináře a kurzy, kde budeme zájemce z řad pedagogů i studentů s danou problematikou nejen seznamovat, ale také s nimi diskutovat nad otázkami, jak AI změní výuku, testování a procesy učení, jak může podpořit nebo naopak zničit kreativitu, kritické myšlení a autenticitu, a v neposlední řadě, jak využívat AI nástroje pro vědecko-výzkumné či umělecké účely. SU také zřizuje Poradní skupinu pro AI, která se bude zabývat i problematikou autorského práva.

 

Doporučení pro studenty

  • Respektujte pokyny vyučujících k nastavení pravidel využívání AI při výuce jednotlivých předmětů a vypracovávání zadaných úkolů či projektů.
  • Při použití pro jakoukoli formu tvůrčí práce uvádějte AI v seznamu použitých zdrojů, případně v poznámkovém aparátu. V poznámce uveďte i jiná použití, např. úpravu textů.
  • Veškeré zdroje generované AI vždy zkontrolujte a ověřte jejich správnost. AI si často zdroje sama vymýšlí, popř. není schopna posoudit jejich relevanci.
  • Buďte opatrní při kopírování a šíření obsahu, který vygeneroval ChatGPT. Používáním nástrojů AI poskytujete jejich provozovatelům souhlas s podmínkami použití.
  • Využívejte AI spíše jako zdroj inspirace a podklad k diskusi.

 

 Doporučení pro vyučující 

  • Buďte otevření novým technologiím. Seznamujte se s novými metodami, které lze využít ve výuce.
  • Nastavte jasná pravidla používání a citování AI nástrojů ve vámi vedených kurzech.
  • Zvažte nahrazení některých forem písemných prací ústní či jinou formou testování


Užitečné odkazy:


Bezplatné online kurzy: