Slavnostní inaugurace nového rektora a nejvyšších představitelů dvou fakult

  • Karin Martínková
  • 10.05.2023
Dne 16. května se v kostele sv. Václava v Opavě za účasti rektorů vysokých škol, zástupců ministerstva školství, kraje, statutárních měst Opavy a Karviné a dalších významných hostů vědeckého, kulturního a společenského života uskuteční slavnostní inaugurace nového rektora Slezské univerzity doc. Mgr. Tomáše Gongola, Ph.D., děkanky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě prof. PhDr. Ireny Korbelářové, Dr. a děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné doc. RNDr. Ing. Roman Šperky, Ph.D.

Doc. Tomáš Gongol stanul jako rektor v čele Slezské univerzity po jmenování prezidentem ČR letošního 1. března. Na Slezské univerzitě v Opavě působí od roku 2004. Než byl univerzitním akademickým senátem zvolen jako kandidát na post rektora, vykonával funkci prorektora pro strategii a komunikaci. Slavnostní inaugurační slib složí společně s již podruhé zvolenou děkankou Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě prof. Irenou Korbelářovou a nově zvoleným děkanem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné doc. Romanem Šperkou. Slavnostní akt uvedení do funkcí, složení akademických slibů a převzetí insignií rektora a děkanů se uskuteční v monumentálních prostorách gotického kostela sv. Václava na Pekařské ulici v Opavě v úterý 16. května od 13 hodin.

V souvislosti s tímto slavnostním aktem se v obou sídelních městech Slezské univerzity Opavě i Karviné pro tento den ruší výuka.  Po inauguraci bude pro všechny hosty i akademickou obec následovat koncert skupiny Nerez s Lucií Šoralovou.