Žádost k projektu Eden Silesia podána. Zbývá držet palce

  • Karin Martínková
  • 20.03.2023
Eden Silesia je jedním z pilířů přeměny Karvinska z oblasti negativně poznamenaného těžbou uhlí v inspirativní a atraktivní území, a také jedním ze zásadních strategických projektů naší univerzity, který se bude ucházet o evropské finance z Fondu pro spravedlivou transformaci. Cílem projektu je vybudování vzdělávacího vědecko-výzkumného parku, který bude na zhruba 60 ha nabízet vzdělání, poučení i zábavu v oblastech zaměřených na regenerativní rozvoj krajiny a regionu nejen studentům Slezské univerzity, ale všem věkovým kategoriím od předškolních dětí po seniory, a to jak formou vzdělávání, tak i způsobem trávení volného času. Zda tento projekt, který se těší podpoře statutárního města Karviná i Moravskoslezského kraje, v žádosti uspěje, bude známo pravděpodobně na přelomu léta a podzimu.

Žádost byla dokončena, zkompletována a podána v úterý 14. března. Podání tak ukončilo zhruba roční maraton plánování, jednání, zvažování vizí, konzultací a debat s mnoha odborníky a partnery. Za výsledným podaným projektem stojí jak výchozí inspirace úspěšným projektem Eden Project v Cornwallu ve Velké Británii, tak práce tuzemských i zahraničních expertů, kteří pracovali jak na studii proveditelnosti, tak na architektuře parku. V průběhu prací se pak měnila jak lokace celého parku, kdy se definitivní uspořádání posunulo blíže městu Karviná tak, aby bylo uvažovanou lávkou pro pěší přímo s městem propojeno, tak i vzhled ústřední budovy. Ta nese hrdý název Gaia, její podobu vytvořilo světově známé londýnské architektonické studio Grimshaw, a je samozřejmě navržena jako energeticky pasivní.

Vizualizace lokace Vizualizace lokace
Vizualizace exteriér Vizualizace exteriér

Při pohledu do útrob ústřední budovy je zcela zřetelné všeprostupující téma přírody a krajiny, které jsou nejen ústředním motivem celého projektu, ale i projektem samotným.

Vizualizace interiér - auditorium Vizualizace interiér - auditorium
Vizualizace interiér Vizualizace interiér

Regenerativní obnova krajiny dotčené (průmyslovou) činností člověka je stále naléhavějším úkolem současnosti, protože příroda nám dává stále častěji a důrazněji najevo, že závažné zásahy do přírodní rovnováhy již mají a stále častěji i mít budou závažné dopady na podmínky života na Zemi. Zcela nový a ojedinělý studijní program, který je Slezskou univerzitou pro projekt Eden Silesia připravován ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, bude vychovávat odborníky, kteří dokáží navracet přírodě její původní funkce, stabilitu i krásu.

Projektová žádost Eden Silesia se uchází o 95 % z uznatelných nákladů projektu ve výši 2,55 miliard Kč. Na úhradě zbylých 5 % se budou se Slezskou univerzitou v Opavě spolupodílet statutární město Karviná a Moravskoslezský kraj formou hodnoty pozemku, který bude do projektu vložen jako věcný vklad. 

Předpokládané milníky realizace:
obdržení vyjádření k projektové žádosti: léto/podzim 2023,
projekční práce: 2023-2025,
realizace stavebních prací a dodávek: 2025–2027,
otevření areálu a zahájení výuky: 2028.


Studie proveditelnosti zpracovaná společností Eden Project International byla financována z dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje a statutárního města Karviné.