Představujeme CEPIS: Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií. Místo stvořené pro tvůrčí vzdělávání a setkávání

  • Karin Martínková
  • 14.02.2023
Projektový záměr CEPIS jsme vám na tomto místě představili již v září 2021. Připomeňme, že se jedná o projekt v rámci výzvy operačního programu Spravedlivá transformace, jež má napomoci v rozvoji regionům postiženým ukončením těžby uhlí. Na konci ledna tohoto roku byla podána projektová žádost a skutečnost, že Slezská univerzita dokázala svůj projekt nejen v rámci Moravskoslezského kraje, ale v celé České republice podat jako vůbec první, dokládá dobrou práci našeho projektového řízení.

Text:  doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

CEPIS (zkratka pochází z anglického názvu Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies) poskytne prostor novým, profesně zaměřeným studijním programům, které jsou unikátní svou formou i obsahem. Mezi ně patří Digitální business, který vám otevře cestu do současného světa obchodu a marketingu. Pokud chcete uspět ve světě podnikání a začít pracovat na vlastních projektech pod dohledem kouče a zároveň vás neláká dlouhé sezení v lavicích, pak vás rádi přivítáme v programu Inovativní podnikání. Láká vás práce v mezinárodním prostředí a studium v angličtině? Obchodně Podnikatelská fakulta pro vás otevřela program Economics and Management, který nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studium.  Všechny tyto programy již byly spuštěny a těší se na další desítky nových studentů.

Věříme, že unikátní studijní programy potřebují stejně unikátní vzdělávací prostory. Budova CEPISu je inspirována přírodním designem. Zvnějšku je kryta obložením z opalovaných dřevěných lamel, které plní okrasnou i stínící funkci. Samotná budova naplňuje standardy pasivní stavby a dokáže pokrýt minimálně 80 % nákladů na energie z vlastních zdrojů, zejména z fotovoltaických článků umístěných na střeše, kde nenarušují celkový dojem ze stavby. Budova bude obklopena vodní plochou, nad níž se objekt částečně vznáší. Umístění vodního prvku však neplní jen estetickou funkci, jeho úkolem je budovu v létě ochlazovat, a to i díky potrubí, kterým bude na dno přiváděn horký vzduch a takto zchlazený vháněn zpět do budovy. Celý prostor je obklopen zelení. Vznikne totiž na místě zastaralého dopravního hřiště, které se nachází v těsné blízkosti kmenové budovy Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Převážná většina vzrostlých stromů, která se zde nachází, zůstane během stavby zachována. Zeleň však bude mít své místo i v samotném interiéru. 

Vizualizace - exteriér Vizualizace - exteriér
Vizualizace - exteriér Vizualizace - exteriér
Vizualizace - interiér: atrium Vizualizace - interiér: atrium
Vizualizace - interiér: chill-out zóna Vizualizace - interiér: chill-out zóna

CEPIS však nebude sloužit jen studentům naší univerzity. Strategické projekty Slezské univerzity – ať už se jedná o CEPIS nebo EDEN Silesia – si kladou za cíl pozměnit tvář celého regionu. Kromě vytvoření desítek pracovních míst se tu otevírá prostor pro rozvoj podnikání i turismu. Karvinsko se stane místem, kam se budou jezdit vzdělávat podnikaví mladí lidé, z nichž mnozí své podnikání začnou právě zde. Zároveň se tak otevřou nové příležitosti pro již zavedenou podnikatelskou komunitu.

 

Předpoklady plnění projektu za předpokladu schválení k financování:

Realizace stavby: 2025-27

Náklad realizace: 700 mil. Kč

Počet nových pracovních míst: 14 (technickohospodářská i akademická)