Náš SUper magazín získal uznání Fénix content marketing

  • Karin Martínková
  • 18.10.2022
Soutěž Fénix content marketing již 9. rokem definuje to nejlepší, co na českém trhu vzniklo v oblasti obsahového marketingu. Kvalitativní žebříček cca 200 výstupů ročně hodnotí široký porotní panel sestavený z téměř 40 odborných porotců, renomovaných profesionálů ve svých oblastech práce. Letos se do užší nominace v kategorii Jednorázové publikace probojoval i náš SUper magazín!

SUper magazín Slezské univerzity je časopis, k němuž první nápad, a posléze i podoba, vznikly na rektorátním oddělení komunikace. Jeho vznik byl motivován přáním představit univerzitu případnému zájemci o studium tak, jako by na ní pobyl pár dnů a načerpal tak komplexní znalosti – nejen o studijních možnostech, jak bývá obvyklé, ale také o dění a atmosféře na celé univerzitě a všech jejích součástech. Na celkem 96 stranách se letos již potřetí (časopis je vydáván s roční periodicitou) našlo dost místa i na vyjádření současných studentů, důležitých absolventů, univerzitních projektů i akcí, sídelních univerzitních měst i pomoci a návodů pro zájemce o studium. Přestože jde o obsahem náročný materiál, časopis nevzniká prostřednictvím externího specializovaného subjektu. Na obsahu – ať již jde o články či bohatý výběr fotografií – se podílejí i samotní studenti Slezské univerzity. Ostatně záměr co nejvíce vtahovat studenty do praxe je univerzitním krédem, jež se daří naplňovat právě i prostřednictvím SUper magazínu.

Pokud jste jej ještě neměli příležitost zhlédnout, nabízíme vám jeho online verzi.

Nový obrázek