Habilitace tří nových docentů na Matematickém ústavu v Opavě

  • Karin Martínková
  • 04.10.2022
Na zasedání vědecké rady Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě se dne 15. 9. 2022 uskutečnila tři habilitační řízení v oboru Matematika – Matematická analýza. Novými docenty se po úspěšné habilitaci a jmenováním rektorem Slezské univerzity stali „domácí“ RNDr. Jana Hantáková, Ph.D., z Matematického ústavu v Opavě, RNDr. Matúš Dirbák, PhD., ze slovenské Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici a Sergei Trofimchuk, Dr.Sci. z Universidad de Talca v Chile.

Text: Petra Skoumalová a Karin Martínková

RNDr. Jana Hantáková, Ph.D. pracuje jako odborná asistentka na Matematickém ústavu v Opavě a je expertkou na poli diskrétních dynamických systémů, kde si již získala mezinárodní uznání. Je autorkou nebo spoluautorkou 10 článků ve vysoce prestižních mezinárodních časopisech. V letech 2020-2021 byla řešitelkou vysoce prestižního grantu Marie Sklodowska-Curie Actions – Individual Fellowship s názvem „Limit sets in discrete dynamical systems“ financovaného z programu Horizont 2020. Za rok 2022 je spolu s dr. S. J. Rothem laureátkou Ceny České matematické společnosti pro mladé vědce. Před vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě (MÚ SU) obhájila habilitační práci s názvem „On long-term behaviour of trajectories in discrete dynamical systems“. Habilitační přednáška s názvem „Limit sets of backward trajectories“ se uskutečnila dne 13. 9. 2022 na MÚ SU v Opavě.

 RNDr. Matúš Dirbák, PhD. je asistentem na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ve své vědecké práci se zabývá dynamickými systémy a ergodickou teorií, ale jeho práce zasahuje také do algebraické topologie, teorie grup a teorie kategorií. Je autorem či spoluautorem 7 článků v časopisech, z nichž některé jsou považovány za vysoce prestižní. Obhájil habilitační práci na téma „First cohomology groups of minimal flows“. Habilitační přednáška s názvem Dynamical consequences of a free interval se uskutečnila dne 15. 9. 2022 na MÚ SU v Opavě.

 Sergei Trofimchuk, Dr.Sci. pracuje jako profesor na Institutu matematiky a fyziky na Universidad de Talca v Chile a dlouhodobě spolupracuje s pracovníky MÚ SU. Jeho vědeckovýzkumná a odborná činnost spadá do oblasti diferenciálních rovnic, funkcionální analýzy, parciálních diferenciálních rovnic aj. Je autorem nebo spoluautorem více než 120 publikací a podílel se na řešení více než 21 výzkumných projektů. Prof. Trofimchuk obhájil habilitační práci na téma „Studies of dynamics of some scalar delayed models“. Habilitační přednáška s názvem The peak-and-end rule and differential equations with maxima: a view on the unpredictability of happiness se uskutečnila dne 13. 9. 2022 na MÚ SU v Opavě.

 Na základě úspěšných habilitačních řízení se rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rozhodl jmenovat všechny tři uchazeče docentem/docentkou s účinností od 1. 10. 2022. Slavnostní předání dekretů dr. Hantákové a dr. Dirbákovi se uskutečnilo na zasedání kolegia rektora dne 4. 10. 2022. Profesoru Trofimchukovi předá jmenovací dekret vědecký pracovník MÚ SU doc. Karel Hasík, Ph.D. během svého výzkumného pobytu v Chile.

RNDr. Jana Hantáková, Ph.D. RNDr. Jana Hantáková, Ph.D.
RNDr. Matúš Dirbák, PhD. RNDr. Matúš Dirbák, PhD.