SUper Stage Slezské univerzity v rámci festivalu Colours of Ostrava se náramně vydařila

  • Karin Martínková
  • 20.07.2022
Celkem 26 osobností z řad studentů, absolventů, zaměstnanců Slezské univerzity a několika vzácných hostů si přišlo na SUper Stage Slezské univerzity poslechnout na 1300 návštěvníků jednoho z největších a nejbarevnějších festivalů v ČR Colours of Ostrava. Slezská univerzita přitom provozovala svůj vlastní prostor jako novou oficiální scénu doprovodného festivalového Mezinárodního diskusního fóra Meltingpot poprvé. Příjemnou atmosféru a zájem o vystoupení si pochvalovali jak návštěvníci, tak sami vystupující. Univerzitní prostor návštěvníkům kromě vystoupení nabízel kromě odpočinku v chill-out zóně také informační materiály, které si návštěvníci v případě zájmu mohli odnést s sebou.

Text: Karin Martínková
Foto: Štěpán Bajt a Adam Poštolka

A bylo se na co přijít podívat! Skladba programu silně reflektovala silné stránky naší univerzity. Téma výzkumu vesmíru nabídli ve svých přednáškách jak RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (Exoplanety), tak prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Černá, nebo červí díra?) a Mgr. Petr Horálek (Sedm perel astronomie) z Fyzikálního ústavu SU. Institut tvůrčí fotografie FPF SU svými vystoupeními vážně i s humorem představili MgA. Mgr. Ondřej Durczak (Ostrava v důchodu), doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. (Proč je nutné pít?), prof. Mgr. Jindřich Štreit (30 let poté) a Mgr. Dita Pepe (Hranice lásky). Každé vystoupení přitom zaujalo zcela odlišné publikum; zajímavé bylo např. pozorovat, jak Dita Pepe svou tvorbou silně oslovuje především ženy všech věkových kategorií.

Filozoficko-přírodovědeckou fakultu velmi zdařile reprezentovaly dámy Mgr. Hana Komárková, Ph.D. a Mgr. Anna Novotná, Ph.D., z nichž ta první si publikum získala hned v úvodu svého vystoupením recitací historických veršů (Ožralovo desatero), druhá za soustředěné pozornosti poradila, jak se vypořádávat s tzv. alternativními fakty (Nenechte se tahat za nos). Rovněž témata z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si přitáhla své publikum. Oč více zájemců si nenechalo ujít začátek diskuse Ing. Dalibora Šimka, Ph.D., který si připravil odpovědi na otázku: „Dá se (na)učit podnikání? A pokud ano, tak jak?“, o to více se v průběhu vymezeného času zastavovali náhodní kolemjdoucí přilákáni smíchem a dobrou náladou publika na vystoupení živelného Ing. Tomáše Heryána, Ph.D., který se svými posluchači řešil (nejen) Kvíz finanční gramotnosti.

Ovace smíchu provázely i vystoupení PoPlaChu, což je značka stand-up comedy show založená ještě během studií na SU dvěma nyní již absolventy studijního oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo BcA. Jakuba Plaskury a BcA. Adama Poštolky. A vůbec nevadilo, že na druhém z workshopů indisponovaného prvního z jmenovaných zastoupila další členka souboru, studentka téhož oboru, Lenka Kendeová, o které pravděpodobně ještě hodně uslyšíme. Ostatně o tom, že humor táhne, ví hodně i další vystupující, kombinující popularizaci vědy s osobitým humorem Bc. Jiří Dobrý, který si pro fanoušky svého YouTube kanálu Dobré vědět – a nejen pro ně – připravil důkazy své teorie, že Bez vědy jsi kaput. Salvy smíchu provázely i vystoupení dvou spěšných autorů žánru fantasy, kdy si František Kotleta (pod občanským jménem Leoš Kyša absolvent Fakulty veřejných politik SU) přivedl svou žánrovou kolegyni Kristýnu Sněgoňovou, s níž společně tvoří novou ságu z temného vesmíru Legie. Vtip je totiž této dvojici více než vlastní, což se projevilo i v sólovém vystoupení Leoše Kyši, kdy tentokrát z pozice místopředsedy Českého klubu skeptiků Sisyfos objasňoval tzv. Magické myšlení.

Vtip a smích jsou určitě pro člověka nezbytné, nehodí se však vždy a všude. A že festival Colours of Ostrava navštěvují i zájemci o vážnější témata, dokázali jak poměrně početní zájemci o společnou přednášku Mgr. Moniky Horsákové a Mgr. Jakuba Chrobáka, PhD., na kterou si přivedli i studenta Jakuba Strouhala a ve které dokazovali, že Poezie není sprosté slovo, tak zájemci o ekonomická témata, reprezentovaná samotným rektorem SU, ekonomem doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D. K jejich prezentaci si vybral osobnosti známé a erudované. Zamýšlený projekt výstavby velkokapacitních biomů (biosfér), který by zásadním způsobem ovlivnil novou tvář Karvinska, rozebral s děkankou Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Alenou Salašovou, náměstkem statutárního města Karviná Ing. Lukášem Raszykem a ředitelem ZOO Ostrava Mgr. Jiřím Novákem. Čtyřdenní univerzitní program na festivalu Colours of Ostrava 2022 pak ukončil v sobotní podvečer společným zamyšlením nad nejaktuálnějšími ekonomickými otázkami současnosti s Ing. Helenou Horskou, hlavní ekonomkou Raiffeisenbank a členkou Národní ekonomické rady vlády (NERV).