Brain Fitness Matematického ústavu otevřel robotický kroužek

  • Jakub Plaskura
  • 02.06.2022
Už starověké mytologie zobrazovaly umělé bytosti jako hliněné golemy či mechanické sluhy bohů. Dnes je nazýváme roboty, nebo chcete-li automaty, které je možné programovat za pomoci počítače. Jak se říká, pokrok prostě nezastavíš. Akademici z Matematického ústavu v Opavě se proto rozhodli v Brain Fitness vytvořit Robotický kroužek i pro mladé opavské nadšence robotiky.

Autor: Ružena Hradská - studentská redakce Slezské univerzity

Robotický kroužek je v Brain Fitness čerstvou novinkou. Cílí zejména na žáky druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií, kteří projevují zájem o robotiku, matematiku a programování. Pod vedením Mgr. Pavla Holby, studenta doktorského studia na Matematickém ústavu v Opavě, se žáci seznamují se základy navrhování algoritmů i se samotným programováním robotů. Paleta robotů, kterou prostory Brain Fitness disponují, je skutečně pestrá. Děti mají k dispozici několik druhů robotů, jakými jsou například Ozoboti EVO, stavebnice ROBOTIS STEM1, mBot RANGER, mBOT ULTIMATE 2.0 a MERKUR minilinka.

„Kroužek je pro děti velice perspektivní. Mají možnost vyzkoušet si základy programování, naučí se algoritmicky přemýšlet a rozvinou si cit pro techniku. Veškeré nově nabyté vědomosti pak aplikují jak na reálném, tak na simulovaném robotovi. Děti jsou nadšené, práce s roboty se jim moc líbí a častokrát chtějí pokračovat i po skončení hodiny,“ prozradil Mgr. Pavel Holba na adresu kroužku, po kterém je mezi dětmi slušná poptávka.

Více informací o Robotickém kroužku naleznete na tomto odkazu

Veškerá technika je majetkem školy (Foto: R. Hradská) Veškerá technika je majetkem školy (Foto: R. Hradská)
Kroužek má na starost Mgr. Pavel Holba z MÚ (Foto: R. Hradská) Kroužek má na starost Mgr. Pavel Holba z MÚ (Foto: R. Hradská)
Robotický kroužek napomáhá k rozvinutí algoritmického myšlení (Foto: R. Hradská) Robotický kroužek napomáhá k rozvinutí algoritmického myšlení (Foto: R. Hradská)
Nový obrázek