Regionální univerzity vytvořily novou asociaci, Slezská univerzita je členem

  • Karin Martínková
  • 27.05.2022
Devět českých vysokých škol založilo Meziregionální univerzitní radu. Jejím cílem má být posílení role vysokých škol v regionech, zvýšení konkurenceschopnosti a prosazování principů spravedlivého hodnocení vysokých škol.

Rektoři z devíti českých univerzit společným podpisem dokumentu Prohlášení o ustanovení Meziregionální univerzitní rady (MUR)  stvrdili ve čtvrtek 26. května několikaměsíční jednání o založení nové vysokoškolské asociace, sdílející společnou vizi zásadní role vysokých škol v rozvoji regionů s důrazem na vyvážený rozvoj území České republiky. Zakládajícími členy – kromě naší Slezské univerzity - jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Hradec Králové, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni, Technická univerzita v Liberci a Vysoká škola polytechnická Jihlava. Prvním předsedou nové asociace byl zvolen rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík.

Hlavní úlohou nové univerzitní asociace má být posílení role vysokých škol v regionech, prohloubení spolupráce na rozvoji konkurenceschopnosti jednotlivých krajů a regionů. Dále chce Meziregionální univerzitní rada upevňovat význam vzdělání a společenské odpovědnosti v regionech a také lépe prosazovat principy transparentního a spravedlivého hodnocení vysokých škol v kontextu jejich financování.

„Jsme skupina vysokých škol, kterým záleží na tom, abychom koordinovaně postupovali v aktivitách vedoucích k rovnoměrnému rozvoji regionů. Ať už je to zvýšení kvality života, zamezování odlivu mozků z regionů nebo zvyšování podílu kreativních obyvatel,“ vysvětluje předseda nově vzniklé asociace a rektor UTB Vladimír Sedlařík a pokračuje: „Vysoké školy v regionech jsou nesmírně důležité. Vznikly na základě potřeb daného regionu a získaly si zde pevné postavení. Bez nich by došlo k výraznému snížení rozvojového potenciálu regionůPříkladem může být pandemie koronaviru, kdy vysoké školy pomáhaly krajům i jednotlivým složkám IZS.“

Podle něj je také podstatné naplňovat i RIS3 strategii, tedy lépe cílit finanční podporu do výzkumu, vývoje a implementace inovací v perspektivních oblastech ekonomiky ČR, zvýšit uplatnitelnost absolventů v krajích a zejména podporovat vzdělanost v regionech.

Meziregionální univerzitní radu považuji za skvělé místo pro výměnu poznatků a zkušeností z řízení vysokých škol v regionech, které mají své specifické potřeby“, přidal svůj názor rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja a dodal: „Jsem zvláště rád, že se jedná o platformu otevřenou i pro další univerzity, které o vstup projeví zájem.“

Na ustavujícím setkání pak dále byla diskutována klíčová témata činnosti Meziregionální univerzitní rady směrem k Akademii věd ČR, Úřadu vlády ČR, MŠMT, Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství a také k Ministerstvu průmyslu a obchodu.