Se zármutkem oznamujeme smutnou zprávu: řady našich kolegů navždy opustil Mgr. Zdeněk Remeš

  • Karin Martínková
  • 02.12.2021
Hluboce zarmouceni oznamujeme, že v neděli 28. listopadu nás navždy opustil kolega Zdeněk Remeš. Odešel ze života plného síly a elánu ve věku 47 let, kdy jej během pár dnů přemohla zákeřná nemoc.

Zdeněk nastoupil před jedenácti lety jako odborník z praxe na Ústav lázeňství, gastronomie a turismu a byl nám posilou při výuce odborných gastronomických předmětů.  Vždy jsme oceňovali jeho pracovitost, tvořivost a poctivý přístup ke studentům i kolegům. Gastronomie nebyla jen jeho prací, ale i koníčkem.  Studentům měl co předat ze své bohaté praxe získané u nás i v zahraničí. Byl pedagogem, který na sobě nepřestával pracovat a gastronomické trendy dokázal umně aplikovat i do výuky. Měli jsme ho rádi pro jeho upřímnost, přátelský přístup a ochotu kdykoliv pomoci. Měl rád společnost a dokázal se podílet na její dobré atmosféře. Zdeněk žil sám, ale nikoliv osaměle. Smrt jej krutě zaskočila v době, kdy byl pevně rozhodnutý své pracovní tempo zklidnit a užívat si klidnějšího života plného cestování a zážitků.

Poslední rozloučení s Mgr. Zdeňkem Remešem se uskuteční v sobotu 4. prosince v 11 h. v Malé obřadní síni ve Slezské Ostravě.

 

Čest jeho památce.

 

Kolegové z Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě 

Zdeněk Remeš tak, jak jej jeho kolegové znali - usměvavého, plného života a v práci, která ho bavila Zdeněk Remeš tak, jak jej jeho kolegové znali - usměvavého, plného života a v práci, která ho bavila