Rosteme s našimi projekty: Představujeme vám CEPIS

  • Karin Martínková
  • 30.09.2021
Slezská univerzita bezprostředně po práci na své Strategii (rozvoje) 2021+ pokračovala v pokládání dalších základů své úspěšné budoucnosti podáním hned několika velkých projektových záměrů, jejichž realizace bude znamenat nejen kvalitativní změny na univerzitě samotné, ale též kvalitativní proměnu regionu, v němž působí. Reagovala tak na výzvu Moravskoslezského kraje, jehož zájmem je vytvářet vhodné podmínky pro realizaci velkých strategických projektů, jež v regionu vytvoří nová pracovní místa, napomohou s přechodem k uhlíkově neutrální ekonomice či podpoří obnovu území po těžbě uhlí. Úspěšné projekty se budou ucházet o podporu z nově zřízeného Fondu pro spravedlivou transformaci prostřednictvím samostatného operačního programu Spravedlivá transformace pro programové období 2021-2027, který bude řízený Ministerstvem životního prostředí. Dnes bychom rádi představili první z nich – CEPIS.

Výzvy k podání projektových záměrů mohly iniciovat pouze regiony postižené nutností strukturální přeměny v souvislosti s odklonem od průmyslu postaveného na uhlí. Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj dohromady shromáždily v první fázi celkem 160 záměrů. Největší počet podaných projektových záměrů (65), a také největší procento z prostředků určených pro jejich podporu (39 %, tj. téměř 16 miliard korun), připadá právě na Moravskoslezský kraj.

Z původně podaných 65 projektových žádostí, které se o prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci chtěly v Moravskoslezském kraji ucházet, bylo po hodnocení nezávislými experty a zástupci ministerstev doporučeno 13 z nich, které se staly tzv. strategickými projekty. Sama Slezská univerzita je autorem dvou z nich, třetí je společným projektem univerzity a Moravskoslezského kraje.

První z projektů, který vám dnes chceme představit, vytvořili na karvinské součásti Slezské univerzity – Obchodně podnikatelské fakultě (OPF). Nese název CEPIS (zkratka pochází z anglického názvu Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies), tedy Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií, a rozvíjí ambici vytvoření jedinečného prostoru podporujícího vzdělávání, podnikání a inovace. Centrum CEPIS má poskytnout potřebné zázemí nejen pro výuku nových, unikátních studijních programů na OPF, ale také prostor pro sdílení, inspiraci, rozvoj talentů – prostě vše, co tato fakulta již do Karviné přinesla konceptem multifunkčního centra na podporu podnikání Bussines Gate, které již několikátým rokem statutární město Karviná ve spolupráci s OPF úspěšně provozuje. Také CEPIS se těší významné podpoře ze strany Karviné, která pro realizaci tohoto nového projektu nabídla pozemek v těsném sousedství fakulty s napojením dopravní infrastruktury. Společné cíle s domovským městem pak potvrdil Daniel Stavárek, děkan OPF Karviná, vyjádřením: „Je to pokračování mise OPF efektivně podporovat rozvoj podnikavosti a podnikání v Karviné, na Karvinsku, i v celém MSK a přispět tím k transformaci kraje a našeho regionu.“

Protože prostor určený pro inspiraci musí sám inspirovat, je pohled na vizualizaci navrženého komplexu potěchou pro oči. Komplex je situován do bezprostřední blízkosti budovy Obchodně podnikatelské fakulty na Univerzitním náměstí a je navržen na jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží s tím, že jeho střechy kryjí solární články pro částečnou energetickou samostatnost, nebo zelení osázené plochy. Zeleň, jako symbol změny, je ostatně navržená i uvnitř budovy jako memento svěžího myšlení a inovátorských přístupů.

Vizualizace CEPIS - pohled na budovu
Vizualizace CEPIS - umístění vzhledem k budově Obchodně podnikatelské fakulty (vpravo)


Co bude dál? Je jisté, že se bude stavět?

Přestože projekt CEPIS patří mezi ty projektové záměry, které byly označeny jako strategické a prošly již několika fázemi hodnocení, stále se jedná o předvýběr. Nutnou podmínkou je vládou ČR projednaný následný tzv. Plán spravedlivé územní transformace, který bude ke schválení předložen Evropské komisi. Proces schvalování by měl být ukončen někdy v 1. čtvrtletí příštího roku a po schválení programového dokumentu Operačního programu Spravedlivá transformace bude vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotace na doporučené strategické projekty. Rozhodnuto tedy v této chvíli ještě není, ale z dosavadních hodnocení předložených projektů vyplývá, že Slezská univerzita má ke splnění svých ambiciózních vizí přinejmenším dobře nakročeno.

 

Předpoklady plnění projektu:

Projektová dokumentace, stavební povolení: 2021–24

Realizace stavby: 2024-26

Náklad realizace: 620 mil. Kč

Počet nových pracovních míst: 20 (technickohospodářská i akademická)