Zapojte se do rozvojové strategie města Opavy!

  • Radim Šlezingr
  • 09.02.2021
Město Opava a Slezská univerzita patří nerozlučně k sobě. Pojďte se proto podílet na nové rozvojové strategii Opavy na příštích 10 let! Vyplňte dotazník, který dá jejím tvůrcům cennou zpětnou vazbu o tom, jak sídelní město Slezské univerzity a život v něm vnímáte.

Autor: Radim Šlezingr

Cílem strategie je stanovit priority a určit směr, kterým se bude Opava dále rozvíjet. Právě proto její tvůrce velmi zajímá názor veřejnosti na to, jak město vnímá, jak by mělo vypadat v budoucnu, jaké jsou jeho silné stránky a na rozvoj jakých oblastí by se mělo primárně zaměřit. „Podělte se s námi o vaše názory a nápady prostřednictvím tohoto dotazníku. Jeho vyplnění vám zabere 10 až 15 minut a vaše odpovědi nám poslouží jako důležité podklady pro stanovení cílů a priorit nové strategie pro Opavu. Dotazník je zcela anonymní. Budete-li mít zájem, zanechte nám na sebe kontakt a my vás budeme o procesu tvorby strategie dále informovat,“ vyzývá primátor města Opavy Tomáš Navrátil.

Dotazník je k vyplnění na http://bit.ly/Opava-dotaznik do 14. února 2021.