Již delší dobu jsme svědky dění okolo „reformy VŠ“. V současné době jsme se dostali do stádia, kdy jsou do vlády předány Návrh věcného záměru zákona o vysokých školách a Návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům. K těmto materiálům měly reprezentace VŠ, tj. Česká konference rektorů a Rada vysokých škol, celou řadu připomínek. Způsob, jakým přistoupilo MŠMT k vypořádání těchto připomínek, vyvolal reakci Akademických senátů vysokých škol v celé České republice, včetně Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě.

Dne 5. ledna se sešla komise Rady vysokých škol „Předsedové Akademických senátů“, kde bylo přijato usnesení. Z tohoto zasedání byl zaslán dopis předsedovi vlády České republiky.

Hlavní usnesení přijatá na 1. zasedání sněmu Rady vysokých škol dne 26. ledna 2012 zde.

Usnesení Předsednictva České konference rektorů. Praha, 23. ledna 2012 zde.

Důležité informace naleznete: