Popularizační články

Na tomto místě naleznete příspěvky, které vznikly v rámci výzkumných aktivit, které realizovala Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné či na nichž se podíleli pracovníci fakulty. Jejich cílem je seznámit širokou veřejnost s výsledky vědecko-výzkumné a projektové činnosti SU OPF. Obsah uveřejněných článků je možné volně využívat a šířit dále v médiích, a to i v upravené podobě, za předpokladu, že v rámci takto zpracovaných příspěvků bude uvedena citace autora, včetně uvedení instituce, (tj.  Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné), případně zmíněn autor, včetně instituce.
Datum Název
Zdroj
02/2022

PROMĚNY FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO VEŘEJNÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V LETECH 2010 AŽ 2021

PDF
02/2022

TELEMEDICÍNA V LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ KRVE MŮŽE ŠETŘIT ZDRAVOTNÍMU SYSTÉMU NEMALÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY

PDF