Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit vznikla v roce 2014 sloučením Katedry cestovního ruchu, Katedry tělovýchovných a sportovních aktivit a Katedry cizích jazyků. Katedra garantuje v rámci bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a management specializaci Ekonomika cestovního ruchu a specializaci Management hotelnictví, které se vyučují v prezenční i kombinované formě. Mezi předměty specializace Ekonomika cestovního ruchu [soubor 160 kB] patří Cestovní ruch, Služby cestovního ruchu, Geografie cestovního ruchu a Ekonomika cestovního ruchu a v rámci specializace Management hotelnictví [soubor 1.8 MB] se vyučují předměty, jako jsou Podnikání v hotelnictví, Řízení hotelového provozu, Gastronomie a Ekonomika hotelnictví. Nově katedra garantuje prezenční profesní bakalářský studijní program Cestovní ruch a turismus [soubor 1,5 MB]. Záměrem studijního programu je, aby posluchač v první úrovni studia získal vědomosti ve všech klíčových ekonomických disciplínách, odborné znalosti zaměřené na řízení, tvorbu produktu, podnikové procesy v oblasti stravovacích, ubytovacích, dopravních, lázeňských i doplňkových služeb. Dále je program zaměřen na osvojení a procvičení praktických dovedností a konfrontaci teoretických znalostí s realitou praxe. Kvalita výuky a dosažení jejich cílů je podpořena důrazem na řešení praktických problémů, intenzivním využitím softwarových produktů rozšířených v cestovním ruchu, odbornou praxí a zapojením erudovaných odborníků z praxe. Studenti mají rovněž možnost absolvovat studijní pobyt nebo pracovní stáž v rámci programu Erasmus+, kde získají cenné poznatky a dovednosti.

Jazykové a komunikační kompetence patří k důležitým schopnostem našeho absolventa. Katedra zajišťuje výuku základních i pokročilých kurzů německého a anglického jazyka, dále profesní němčiny a angličtiny, komunikační kurzy apod. Katedra zve na expertní přednášky odborníky z praxe, pořádá workshopy odborníků z praxe i expertů z participujících českých a zahraničních univerzit. Katedra organizuje také sportovní akce, outdoorové aktivity studentů a další animační programy. Praxe katedra zajišťuje v ČR i v zahraniční; v partnerské síti cestovních kanceláří, ubytovacích a stravovacích zařízeních, dalších podnicích cestovního ruchu, ale i v institucích. Prohlubuje se spolupráce s lázněmi Darkov, a. s. v Karviné, lázněmi Slatinice, a. s., Clarion Congress Hotelem v Ostravě, hotelem Studánka, se společností Sepetná, v.o.s. a s Karvinským pivovarem, s. r. o., Hotelem Mercure Ostrava, aj.

Vědecko-výzkumná a publikační činnost členů katedry je důležitou součástí rozvoje katedry. Katedra spolupracuje s univerzitami u nás (např. Vysoká škola hotelová v Praze) i v zahraničí, např. na Slovensku s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, dále pak s Ekonomickou univerzitou v Krakově a s Ekonomickou univerzitou, s UE Vratislav, Fílie Jelení Hora (Polsko), Fakultou středoeuropských študií UKF v Nitře, s vybranými univerzitami v Turecku a Bulharsku. Členové katedry publikují v recenzovaných vědeckých domácích i zahraničních časopisech, recenzovaných sbornících z domácích i zahraničních konferencí, podílejí se na zpracování vysokoškolských studijních opor apod.

Každoročně od roku 2012 Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit ve spolupráci s Ústavem lázeňství, gastronomie a turismu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, pořádá mezinárodní konferenci "AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ a TURISMU" a od roku 2020 jsou spolupořadateli rovněž Katedra cestovního ruchu EF UMB Banská Bystrica a Katedra marketingu a managementu cestovního ruchu UE Vratislav, Fílie Jelení Hora.

Prostřednictvím katedry se univerzita stala také aktivním členem Asociace hotelů a restaurací České republiky. Členové katedry spolupracují s Českou marketingovou společností v Ostravě, Klubem učitelů marketingu při České marketingové společnosti Regionálního klubu Ostrava, Asociace průvodců ČR, SVECR, Odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, komisí pro cestovní ruch Magistrátu města Karviné a s destinační společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Aktuality

Spolupráce s Univerzitou Çanakkale Onsekiz Mart v Turecku pokračuje Ilustrační obrázek: Spolupráce s Univerzitou Çanakkale Onsekiz Mart v Turecku pokračuje
 2
01. 12.
Spolupráce s Univerzitou Çanakkale Onsekiz Mart v Turecku pokračuje
UDRŽITELNOST UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V ČR Innovation of the Professional Training of future tourism experts using Ilustrační obrázek: UDRŽITELNOST UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V ČR Innovation of the Professional Training of future tourism experts using
 9
07. 11.
UDRŽITELNOST UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V ČR Innovation of the Professional Training of future tourism experts using
XI. mezinárodní vědecká konference "Current trends in spas, hospitality and tourism" Ilustrační obrázek: XI. mezinárodní vědecká konference "Current trends in spas, hospitality and tourism"
 24
20. 10.
XI. mezinárodní vědecká konference "Current trends in spas, hospitality and tourism"
Všechny aktuality
CVA

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 511
Gabriela Součková