Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit vznikla v roce 2014 sloučením Katedry cestovního ruchu, Katedry tělovýchovných a sportovních aktivit a Katedry cizích jazyků. Katedra garantuje v rámci bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a management specializaci Ekonomika cestovního ruchu a specializaci Management hotelnictví, které se vyučují v prezenční i kombinované formě. Mezi předměty specializace Ekonomika cestovního ruchu [soubor 160 kB] patří Cestovní ruch, Služby cestovního ruchu, Geografie cestovního ruchu a Ekonomika cestovního ruchu a v rámci specializace Management hotelnictví [soubor 1.8 MB] se vyučují předměty, jako jsou Podnikání v hotelnictví, Řízení hotelového provozu, Gastronomie a Ekonomika hotelnictví. Nově katedra garantuje prezenční profesní bakalářský studijní program Cestovní ruch a turismus [soubor 1,5 MB]. Záměrem studijního programu je, aby posluchač v první úrovni studia získal vědomosti ve všech klíčových ekonomických disciplínách, odborné znalosti zaměřené na řízení, tvorbu produktu, podnikové procesy v oblasti stravovacích, ubytovacích, dopravních, lázeňských i doplňkových služeb. Dále je program zaměřen na osvojení a procvičení praktických dovedností a konfrontaci teoretických znalostí s realitou praxe. Kvalita výuky a dosažení jejich cílů je podpořena důrazem na řešení praktických problémů, intenzivním využitím softwarových produktů rozšířených v cestovním ruchu, odbornou praxí a zapojením erudovaných odborníků z praxe. Studenti mají rovněž možnost absolvovat studijní pobyt nebo pracovní stáž v rámci programu Erasmus+, kde získají cenné poznatky a dovednosti.

Jazykové a komunikační kompetence patří k důležitým schopnostem našeho absolventa. Katedra zajišťuje výuku základních i pokročilých kurzů německého a anglického jazyka, dále profesní němčiny a angličtiny, komunikační kurzy apod. Katedra zve na expertní přednášky odborníky z praxe, pořádá workshopy odborníků z praxe i expertů z participujících českých a zahraničních univerzit. Katedra organizuje také sportovní akce, outdoorové aktivity studentů a další animační programy. Praxe katedra zajišťuje v ČR i v zahraniční; v partnerské síti cestovních kanceláří, ubytovacích a stravovacích zařízeních, dalších podnicích cestovního ruchu, ale i v institucích. Prohlubuje se spolupráce s lázněmi Darkov, a. s. v Karviné, lázněmi Slatinice, a. s., Clarion Congress Hotelem v Ostravě, hotelem Studánka, se společností Sepetná, v.o.s. a s Karvinským pivovarem, s. r. o., Hotelem Mercure Ostrava, aj.

Vědecko-výzkumná a publikační činnost členů katedry je důležitou součástí rozvoje katedry. Katedra spolupracuje s univerzitami u nás (např. Vysoká škola hotelová v Praze) i v zahraničí, např. na Slovensku s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, dále pak s Ekonomickou univerzitou v Krakově a s Ekonomickou univerzitou, s UE Vratislav, Fílie Jelení Hora (Polsko), Fakultou středoeuropských študií UKF v Nitře, s vybranými univerzitami v Turecku a Bulharsku. Členové katedry publikují v recenzovaných vědeckých domácích i zahraničních časopisech, recenzovaných sbornících z domácích i zahraničních konferencí, podílejí se na zpracování vysokoškolských studijních opor apod.

Každoročně od roku 2012 Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit ve spolupráci s Ústavem lázeňství, gastronomie a turismu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, pořádá mezinárodní konferenci "AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ a TURISMU" a od roku 2020 jsou spolupořadateli rovněž Katedra cestovního ruchu EF UMB Banská Bystrica a Katedra marketingu a managementu cestovního ruchu UE Vratislav, Fílie Jelení Hora.

Prostřednictvím katedry se univerzita stala také aktivním členem Asociace hotelů a restaurací České republiky. Členové katedry spolupracují s Českou marketingovou společností v Ostravě, Klubem učitelů marketingu při České marketingové společnosti Regionálního klubu Ostrava, Asociace průvodců ČR, SVECR, Odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, komisí pro cestovní ruch Magistrátu města Karviné a s destinační společností Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Aktuality

Prohlídka města Karviná Ilustrační obrázek: Prohlídka města Karviná
 7
11.05
Prohlídka města Karviná
V rámci spolupráce s DER Touristik nebízíme letní brigády . Ilustrační obrázek: V rámci spolupráce s DER Touristik nebízíme letní brigády .
 41
06.03
V rámci spolupráce s DER Touristik nebízíme letní brigády .
Všechny aktuality
CVA

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 511
Gabriela Součková