Koordinátorem projektu je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (SK), Fakulta stredoeurópskych štúdií, Katedra cestovného ruchu. Dále se na projektu podílí SIA BIZNESA AUGSTSKOLA TURIBA Latvia, SLEZSKA UNIVERZITA V OPAVE Czech Republic, PANNON EGYETEM Hungary, UNIVERSITA DEL SALENTO Italy.

Hlavní prioritou projektu je stimulace inovačních postupů vzdělávání a výuky, inkluze a rozmanitost.

Tvůrci projektu vidí ve vytvoření a následném zařazení cvičného hotelu do edukačního procesu velký potenciál, konkrétně jde zejména o možnosti:

  1. zabezpečení alternativní formy odborné praxe v oblasti hotelnictví,
  2. doplnění odborné praxe v oblasti hotelnictví,
  3. rozvoj transverzálních kompetencí,
  4. uskutečnění mezinárodní spolupráce s dalšími cvičnými hotely,
  5. přiblížení reálné praxe k nabídce edukace,
  6. vytváření rozmanitých skupin pracujících na dosahování společných cílů,
  7. mobilizování a motivování studentů k účasti na edukačně-rozvojových aktivitách.
Více informací
CVA

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 511
Gabriela Součková