Absolventi specializace Management hotelnictví, specializace Ekonomika cestovního ruchu a nového studijního programu Cestovní ruch a turismus mohou najít uplatnění v různých oblastech cestovního ruchu na pozicích nižšího, středního i vrcholového managementu, a to:

  • v ubytovacích, stravovacích i lázeňských zařízeních,
  • cestovních kancelářích a agenturách, turistických informačních centrech,
  • ve státní správě, krajských úřadech,
  • v organizacích destinačního managementu,
  • jakož i v dalších organizacích navazujících na cestovní ruch či regionální rozvoj, 

Někteří absolventi realizují vlastní podnikatelskou činnost.

CVA

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 511
Gabriela Součková