Soutěž pro studenty středních škol

  • Lenka Přečková
  • 07.03.2021
Katedra financí a účetnictví každoročně pořádá celostátní soutěž pro studenty středních škol s tématikou finanční gramotnosti.

Cílem soutěže je nejen propagovat katedru financí a účetnictví a rozšířit povědomí o možnosti studia na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, ale především dát středoškolákům příležitost zamyslet se nad problematikou řízení osobních financí a finanční gramotnosti a získat za své názory nadstandardní odměnu. Každý rok je úkolem studentů napsat odbornou esej na aktuální téma.


 Soutěž pro studenty středních škol 2021

Napište esej na téma:

Jak se mohou domácnosti finančně připravit na krizi?Hlavní termíny

9. 3. 2021             Zahájení soutěže, možnost začít zasílat soutěžní práce

25. 4. 2021           Ukončení soutěže, konec přijímání soutěžních prací

21. 5.  2021          Vyhodnocení soutěže

24. - 28. 5. 2021   Slavnostní vyhlášení vítězů, předání cen

Více informací o soutěži...