• Lenka Přečková
 • hlavní
 • 14.07.2020
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Vyběhněte s děkanem 2020

Oblíbený běh s děkanem se pro letošní rok přesouvá na 29. září 2020.
 • Petr Korviny
 • hlavní
 • 01.07.2020
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Změna ve vedení fakulty

Na počátku července dochází ke změně na pozici proděkana pro vědu a výzkum. Stávajícího proděkana doc. Mgr. Ing. Michala Tvrdoně, Ph.D. ve funkci nahradí doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. Ke změně dochází na vlastní žádost doc. Tvrdoně, který se chce věnovat ve větší míře vědecko-výzkumné činnosti a rozvíjení nově akreditovaného studijního programu Veřejná ekonomika a správa.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 30.06.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Zemřel Ing. Werner Bernatík, Ph.D., předseda Akademického senátu Slezské univerzity

S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás včera ve věku 50 let náhle navždy opustil dlouholetý člen naší univerzitní rodiny Ing. Werner Bernatík, Ph.D. V jeho osobě tak ztrácíme mimořádnou osobnost, která byla od dob jeho vysokoškolských studií spjatá se Slezskou univerzitou a byla její významnou součástí. Univerzitní komunita přichází o pedagogicko-výzkumného pracovníka, který svou odbornou stopu zanechal také na zahraničních vysokých školách (např. na Saxion University v holandském Enschede a Deventeru či v irském ITT Dublin) a také významného člena univerzitního Akademického senátu, jemuž předsedal již druhé volební období.
 • Lenka Přečková
 • hlavní
 • 30.06.2020
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Akademický den

Zahájení nového akademického roku, spojené s oceněním pracovníků, bude slavnostní připomínkou 30. výročí vzniku prvních dvou fakult Slezské univerzity, zvláště Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde se Akademický den uskuteční.
 • Lenka Přečková
 • hlavní
 • 29.06.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Semestr ve Španělsku během koronavirové krize? Tomáš Hercig o neobvyklých zážitcích i přínosných zkušenostech

Spousta z nás se stále vypořádává s koronavirovou situací. Jaký to byl ale semestr pro někoho, kdo zůstal v jedné z koronavirem nejpostiženějších zemí Evropy? Posluchač navazujícího magisterského programu Ekonomika a management Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity Bc. Tomáš Hercig popsal svou zkušenost z programu Erasmus+ ve španělské Cartageně.
 • Lenka Přečková
 • hlavní
 • 29.06.2020
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Spustili jsme 2. kolo přijímacího řízení

Přihlášku ke studiu na OPéeFku můžete podávat do 31. srpna
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 25.06.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Poběž s námi a Zoo Ostrava pro luskouny!

Slezská univerzita v Opavě zve v rámci své spolupráce se Zoo Ostrava k účasti na již 2. společném charitativním běhu. Tentokráte vybrané prostředky podpoří ohrožený druh luskounů. Výtěžek akce bude z větší části určen na stavbu a provoz záchranného a rehabilitačního centra na Sumatře. Charitativní běh pro všechny bez ohledu na věk a výkonnost se uskuteční v pátek 28. srpna v prostorách Zoo Ostrava.
 • Petr Korviny
 • hlavní
 • 24.06.2020
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Nabízíme nové studijní programy

Fakulta nabízí nové studijní programy: Marketing, Management v sociálních službách, Veřejná ekonomika a správa
 • Lenka Přečková
 • hlavní
 • 23.06.2020
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
 • Staženo dne 02.07.2020

Výběrové řízení v BGčku

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozice administrátor, operátor a event manager Business Gate.
 • Dagmar Labudková
 • hlavní
 • 01.06.2020
 • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

S OPéeFkou na vrchol

S OPéeFkou na vrchol aneb zdoláváme další vrcholy