Výsledky z projektu HRM in V4 studenti využili v soutěži

  • Lenka Přečková
  • 28.04.2024
Protože se snažíme do výuky vnášet nové podněty, zorganizovali jsme pro studenty navazujícího studia, předmětu Řízení lidských zdrojů, soutěž, která kombinovala znalosti z oblasti ŘLZ a práci na datech z realizovaného výzkumu.

Data byla získána v rámci projektu Past, present and future challenges of HRM in V4 countries, který jsme v letech 2023 až 2024 realizovali s našimi slovenskými, maďarskými a polskými partnery.

Otázky směřovaly k oblastem strategického řízení, talent managementu a odměňování jako motivačnímu faktoru v řízení lidí. 6 týmů složených z denních studentů ŘLZ přineslo do soutěže nápady a znalosti nutné k řešení úloh, která byla postupně prezentována. Celou soutěž provázela velmi příjemná atmosféra. Na konci jsme vyhlásili vítězný tým, i když rozdíly mezi týmy byly minimální. Byla to zajímavá a přínosná aktivita pro všechny.

Tým ve složení: PhDr. Vojtěch Malátek, CSc., Ing. Petra Krejčí, Ph.D., Ing. Helena Marková, Ph.D.