Děkan předal ocenění laureátům Ceny děkana za významnou publikační čínnost

  • Lenka Přečková
  • 14.05.2024
Ve čtvrtek 25. dubna 2024 v rámci zasedání Vědecké rady SU OPF děkan fakulty doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. předal ocenění laureátům Ceny děkana za významnou publi¬kační činnost v roce 2023.

V kategorii akademických pracovníků Odborná monografie se na prvním místě umístil doc. Mazurek. Druhé místo bylo uděleno dvěma autorům odborné monografie, a to doc. Palečkové a prof. Stavárkovi. Na třetím místě se umístil kolektiv autorů dr. Zapletalová, doc. Starzyczná, dr. Bauerová, dr. Kvíčala, Ing. Vavrušková a Ing. Mikšík.

Kategorie Příspěvek ve vědeckém časopise je rozdělena do dvou částí, část Společenské vědy a část Ostatní vědy. V této kategorii – část Společenské vědy nebyla první dvě místa udělena. Na třetím místě se umístily tři vědecké články. Článek autorek dr. Přečkové a doc. Palečkové, vědecký článek autorů dr. Šimákové a dr. Pražáka a třetí vědecký článek autorek dr. Bauerové, doc. Starzyczné a dr. Zapletalové. V kategorii Příspěvek ve vědeckém časopise – část Ostatní vědy byla udělena dvě první místa, a to článek autorů dr. Góreckého, prof. Ramíka a doc. Bartla a článek autorů doc. Mazurka a prof. Ramíka. Druhé místo v této kategorii nebylo uděleno a na třetím místě se umístil článek autorů doc. Lebiedzik, doc. Turečková, dr. Majerová a doc. Nevima.