Slavnostní promoce absolventů se uskuteční 2. července

  • Lenka Přečková
  • 02.06.2024
Od 3. června se úspěšní absolventi mohou registrovat na slavnostní promoce, které proběhnou 2. července ve velkém sále.

Podmínkou účasti na slavnostní promoci je:

Finální rozdělení jednotlivých promočních skupin bude na webu fakulty zveřejněno od 18. 6. 2024.


rok absolutoria:
2024
termín promocí:
2. 7. 2024
Absolventský portál:

Registrace / Přihlášení

termín zápisu na promoce:

3. 6. - 15. 6. 2024

Zápis na promoce

způsob platby:

do 20. 6. 2024

prostřednictvím odkazu na Obchodní centrum SU OPF