Studenti Gymnázia Karviná objevovali informační zdroje a AI v naší knihovně

  • Lenka Přečková
  • 14.05.2024
Studenti třetího ročníku Gymnázia Karviná měli ve dnech 2. dubna a 6. května 2024 možnost zúčastnit se inspirativních workshopů v Univerzitní knihovně Karviná. Cílem těchto akcí bylo posílit jejich dovednosti v oblasti informační gramotnosti a mediálního uvědomění.
Workshop „Jak na zdroje rychle a správně“ vedený Mgr. Gabrielou Chromcovou, vedoucí knihovny, studentům ukázal, jak efektivně vyhledávat informační zdroje. Pomocí praktických ukázek se naučili, jak vybírat vhodné nástroje pro vyhledávání a jak formulovat a zadávat rešeršní dotazy.

Studenti si také vyzkoušeli vyhledávání knih přímo v knihovních regálech, což jim pomohlo zorientovat se v knihovním prostředí a získat praktické zkušenosti.

Další část programu se věnovala mediální gramotnosti a boji proti dezinformacím a falešným zprávám. Studenti se naučili rozpoznávat různé typy dezinformací a kriticky je hodnotit.

Na závěr Ing. Michal Stoklasa, Ph.D., představil workshop zaměřený na umělou inteligenci a její využití. Studenti se seznámili s dostupnými AI nástroji a na praktických ukázkách se naučili, jak s AI pracovat a jak vytvářet prompty.

Workshopy byly studenty velmi pozitivně přijaty, zejména díky konkrétním a praktickým ukázkám. Univerzitní knihovna tak potvrdila svou roli jako centrum informačního vzdělávání. Studenti gymnázia nyní mají možnost využívat studovnu univerzitní knihovny pro své studijní aktivity a projekty.