Doplňovací volby do Akademického senátu SU OPF a Akademického senátu AS SU

  • Verner Tomáš
  • 01.02.2019
VOLEBNÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SENÁTU SU OPF stanovuje harmonogram a způsob podávání návrhu na kandidáta do doplňovacích voleb do Akademického senátu SU OPF a Akademického senátu AS SU