Přípravné kurzy ke státním závěrečným zkouškám z ekonomie

  • Lenka Přečková
  • 18.04.2024
Nabízíme ti přípravné kurzy, kde si zopakuješ mikroekonomii, makroekonomii, světovou ekonomiku nebo ekonomické teorie. Upozorníme tě na oblasti, které mohou být u státnic problematické. Kurzy proběhnou 3. a 17. května od 9 do 15 hodin.

Přípravný kurz k bakalářským SZZ z ekonomie

Cílem kurzu je připravit studenty na úspěšné absolvování státních závěrečných zkoušek. V průběhu kurzu budou konkretizovány požadavky na tři okruhy znalostí ekonomie – mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky, bude upozorňováno na oblasti, které mohou být problematické, a bude vedena diskuze na základě konkrétních dotazů studentů.

Jednorázové soustředění v trvání 6 vyučovacích hodin

Datum konání: 3. května 2024
9.00 – 15.00 hod, B-AULA
Poplatek: 650 Kč

Registrace

Přípravný kurz k navazujícím magisterským SZZ z ekonomie

Cílem kurzu je připravit studenty na úspěšné absolvování státních závěrečných zkoušek. V průběhu kurzu budou konkretizovány požadavky na tři okruhy znalostí ekonomie – mikroekonomie, makroekonomie a ekonomických teorií, bude upozorňováno na oblasti, které mohou být problematické, a bude vedena diskuze na základě konkrétních dotazů studentů.

Datum konání: 17. května 2024
9.00 – 15.00 hod, B-AULA
Poplatek: 650 Kč

Registrace