Druhé místo na mezinárodní studentské konferenci ŠVA

  • Lenka Přečková
  • 21.04.2024
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici pořádala 11. dubna 2024 jubilejní 30. ročník mezinárodní studentské konference ŠVA 2024. Konference je určena pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia. Na konferenci jsou prezentovány práce z oblasti ekonomických a společenských věd, z oblasti aplikace kvantitativních metod a informatiky. Studenti jsou rozděleni do 9 sekcí dle tematického zaměření. V každé sekci posuzují jednotlivé práce členové komise, kteří hodnotili aktuálnost tématu, přidanou hodnotu práce, úroveň prezentace a další aspekty.

Naši fakultu reprezentoval v sekci Finance, bankovnictví a investování student Matěj Fiala, který studuje 2. ročník navazujícího magisterského programu Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví. Za diskusi a obhajobu práce s názvem Zhodnocení finanční gramotnosti maturantů v okrese Karviná se Matěj umístil na krásném druhém místě, a to z celkem osmi prací.

Matějovi moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v akademické dráze.

Zeptali jsme se Matěje na dojmy z konference:
“Jít prezentovat svou práci na půdu zahraniční univerzity pro mě znamenalo obrovskou zkoušku a příležitost, ke které jsem přistupoval s velkou pokorou a respektem. Obhájit svou práci před komisí, která s vámi chce diskutovat na vědecké úrovni je úplně jiný level, který fakt stojí za to si vyzkoušet. Jsem rád, že mi studium bankovnictví a vyučující z Katedry financí a účetnictví svým přístupem tyto příležitosti dávají a já jsem tak mohl naší SUper OPFku úspěšně reprezentovat.”