Nová kniha o vývoji české ekonomiky

  • Lenka Přečková
  • 17.04.2024
V renomovaném mezinárodním nakladatelství Emerald Publishing byla vydána kniha "Modeling Economic Growth in Contemporary Czechia". Editory a spoluautory této ojedinělé publikace jsou prof. Daniel Stavárek a doc. Michal Tvrdoň z Obchodně podnikatelské fakulty. Kniha je rozdělena do čtyř částí. Podrobně se věnuje různým aspektům české ekonomiky – od dynamiky ekonomického vývoje a nastavení hospodářských politik přes fungování trhů až po analýzu příspěvků jednotlivých průmyslových sektorů k ekonomickému růstu. Tato struktura umožňuje čtenářům získat ucelený pohled na to, jak se ekonomika Česka vyvíjí a co ji ve vývoji ovlivňuje.

Zajímavým rysem publikace je skutečnost, že se na ní autorsky podíleli odborníci z několika českých univerzit, konkrétně Slezské univerzity v Opavě, Mendelovy univerzity v Brně, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Univerzity Pardubice a Vysoké školy ekonomické v Praze. Mezi autory jednotlivých kapitol je celkem 18 akademických pracovníků Obchodně podnikatelské fakulty, a to z katedry financí a účetnictví, katedry ekonomie a veřejné správy a katedry informatiky a matematiky. Spolupráce v rámci širokého kolektivu napříč univerzitami přináší různorodé pohledy a hluboké pochopení ekonomických procesů, které jsou klíčové pro každého, kdo se zajímá o ekonomický růst a vývoj.

Kniha "Modeling Economic Growth in Contemporary Czechia" je první takto ucelenou publikací komplexně se věnující ekonomickému vývoji v Česku. Podrobný obsah je k dispozici na webových stránkách nakladatelství Emerald.