Slavnostní zakončení akademického roku Univerzity třetího věku na OPF

  • Lenka Přečková
  • 26.06.2024
Dne 24. června 2024 byl ve Velkém sále Obchodně podnikatelské fakulty slavnostně ukončen akademický rok 2023/2024 Univerzity třetího věku. Za zvuku slavnostních fanfár nastoupili posluchači v doprovodu svých rodinných příslušníků a blízkých. Poté následovali zástupci vedení univerzity a fakulty, akademičtí pracovníci a další hosté, aby se zúčastnili slavnostního předávání osvědčení za úspěšné absolvování přednáškových cyklů a vzdělávacích kurzů U3V.

Slezskou univerzitu na slavnostním aktu reprezentoval prorektor pro vědu a zahraniční styky, prof. Daniel Stavárek. Po doznění posledních tónů státní hymny se slova tradičně ujal děkan Obchodně podnikatelské fakulty, doc. Roman Šperka. V souvislosti se slavnostním zakončením akademického roku se ohlédl za jeho průběhem a nastínil, na co se mohou posluchači těšit v příštím akademickém roce 2024/2025.

V uplynulém akademickém roce byl dokončen oblíbený dvouletý studijní program „Naše společnost ve víru evropské integrace“. Posluchači získali informace o struktuře, fungování, poslání a problémech Evropské unie a postavení České republiky v soudobém světě. Jiná studijní skupina se zaměřila na krizovou komunikaci a kritické myšlení, a velký zájem vzbudil jednosemestrální kurz „Etiketa pro každou příležitost“.

Za vysoké účasti pokračovali posluchači ve vzdělávání v jazykových kurzech angličtiny. Na jejich přání se vedení fakulty rozhodlo uspořádat v září odbornou exkurzi do Londýna. O zdravý životní styl seniorů se postarali členové katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit v rámci kurzu „Pohybová hygiena a zdravý pohyb“.

V akademickém roce 2023/2024 splnilo podmínky pro úspěšné absolvování cyklů přednášek a vzdělávacích kurzů celkem 203 posluchačů. Zejména je třeba vyzdvihnout ty, kteří získali osvědčení za úspěšné absolvování dvouletých programů. Tito posluchači nejen pravidelně docházeli do výuky, ale také úspěšně absolvovali všechny závěrečné testy.

Koordinátorka celoživotního vzdělávání, Mgr. Dagmar Sohrová, zdůraznila, že počet posluchačů U3V na OPF je vzhledem k počtu obyvatel Karviné a okolních měst relativně nízký. Tento stav je důsledkem historického, ekonomického a sociálního vývoje regionu. Na OPF z této situace udělali výhodu – menší studijní skupinky umožňují bližší kontakt s lektory a spolužáky, což vede k lepšímu učení a hlubším mezilidským vazbám.

Za studijní úsilí bývají senioři odměňováni odbornými exkurzemi, v rámci kterých již navštívili desítky míst v Česku i zahraničí. Finanční příspěvek na studium poskytují města Karviná, Orlová a obce Petrovice u Karviné, Dětmarovice, Rychvald a Albrechtice.

Po předávání osvědčení jednotlivým posluchačům pronesl závěrečnou řeč zástupce absolventů Mikuláš Guráň. Slavnostní ceremoniál byl zakončen pěveckým vystoupením studentky OPF Barbory Larischové.

Absolventům přejeme krásné zasloužené prázdniny a těšíme se na ně v akademickém roce 2024/2025.