Máme za sebou promoce absolventů

  • Lenka Přečková
  • 03.07.2024
V úterý 2. července se v prostorách velkého sálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné konaly slavnostní promoce absolventů. Získání titulu předcházela úspěšná obhajoba závěrečné práce před zkušební komisí, při které studenti prokázali, že mají dostatečné odborné znalosti a dovednosti využitelné v praxi.

Letošních slavnostních promocí se zúčastnilo na 300 absolventů bakalářských, navazujících magisterských studijních programů a doktorského studijního programu. Mezi absolventy bylo také 20 zahraničních studentů, kteří na naší fakultě absolvovali studium v programu Economics and Management. Studium na výbornou absolvovalo a červený diplom získalo celkem 19 absolventů.

Absolventům přejeme mnoho úspěchů v jejich profesním i osobním životě.

Fotografie ke stažení

Videa z promocí